Luchtvoorverwarming R-Eco

Energiebesparing en -rendement zijn belangrijke factoren voor de moderne industrie. Een van de belangrijkste energieverbruikers in een typische productiefaciliteit is de ketel. Babcock Wanson weet dat als geen ander en biedt daarom de R-ECO-oplossing aan, die het ketelrendement met maar liefst 98%* verbetert. De R-ECO is een combinatie van twee technologieën:

  1. Voorverwarming van verbrandingslucht: deze technologie alleen verbetert het algemene ketelrendement, maar kan ook de NOx-emissie verhogen.
  2. Rookgasrecirculatie (RGR): RGR helpt de ontwikkeling van NOx-emissies in het rookgas te verminderen, om de naleving van milieuregelgeving te waarborgen.

Werkingsprincipe: voorverwarmer voor uitlaatgasverbrandingslucht

De voordelen van een “R-ECO”-installatie zijn het duidelijkst bij een condensaatretour van meer dan 90%. Omdat het retourcondensaat al op hoge temperatuur is, is het ongeschikt voor gebruik met klassieke voedingswatervoorverwarmers. Andere bedrijfsvoorwaarden die vereist zijn voor een succesvolle werking van de R-ECO, zijn een rookgasaanvoertemperatuur van meer dan 130 °C, een rookgastemperatuuroutput ≈ 100 °C en aardgas als brandstof.

  • Constructie: warmtewisselaarplaat uit aluminium
  • Behuizing: verzinkt staal

Bedrijfsvoorwaarden

  • Geen andere bron voor warmteterugwinning dan verbrandingslucht (bv. bij een condensaatretour ≥ 90%)
  • Uitlaatgasaanvoertemperatuur ≥ 130 °C
  • Uitlaatgasafvoertemperatuur ≈ 70 °C
  • Brandstof – aardgas
  1. Voor een ketelvoedingswatertemperatuur ≥ 110 °C een geschatte rendementswinst van 2,5%*
  2. Voor een ketelvoedingswatertemperatuur ≥ 105 °C een geschatte rendementswinst van 3%*

* Deze waarde hangt strikt af van de bedrijfsvoorwaarden