Stoomoververhitter

De stoomoververhitter van Babcock Wanson is een zelfstandig gestookt spiraalverwarmingssysteem dat verzadigde stoom omzet in oververhitte stoom. De meest voorkomende redenen voor het nodig hebben van oververhitte stoom is het verkleinen van het risico van condensatie van de stoom bij het overbrengen naar het gebruikspunt, of wanneer de kinetische energie in de hogedrukstoom moet worden gebruikt, de energie in de stoom moet worden gemaximaliseerd en condensatie moet worden vermeden.

Oververhitte stoom wordt al vele jaren in verschillende sectoren gebruikt om het globale thermische rendement te verhogen. Condensatie in het verkeerde deel van het proces kan ook de gebruikersapparatuur beschadigen, dus het is van cruciaal belang om de stoomtemperatuur boven het punt te houden waarop dit gebeurt.

De oververhitter van Babcock Wanson biedt vele voordelen ten opzichte van een traditioneel niet-gestookt apparaat of een ingebouwde keteloververhitter, niet in de laatste plaats een nauwkeurige regeling van de energietoevoer door de oververhitting van de stoom los te koppelen van de stooksnelheid van de ketel, en daardoor een consistente eindstoomtemperatuur in het hele werkingsgebied van het proces.

Categorieën:

Voordelen van het gebruik van een gestookte stoomoververhitter

  • Het rendement van het procesverwarmingssysteem is geoptimaliseerd.
  • Condensatievorming in het stoomdistributiesysteem wordt verminderd.
  • Het risico van waterslag of mechanische schade wordt verkleind.
  • De dimensionering van leidingwerk is geoptimaliseerd.
  • De levensduur van de apparatuur van het verwarmingssysteem wordt verlengd.
  • Het brandstofverbruik is geoptimaliseerd.

Veilig en efficiënt

  • Oververhitters van Babcock Wanson omvatten integrale bewakings- en regelsystemen om de veiligheid tijdens de werking en een lange levensduur van de verhitter te garanderen.
  • De optimale werkdruk wordt gewaarborgd door een volledig geïntegreerd en in de fabriek getest regelsysteem.

Milieuvriendelijk

  • Oververhitters van Babcock Wanson bieden een lager totaal brandstofverbruik en zorgen daardoor mee voor lage emissies en andere daarmee verband houdende voordelen.
  • Door een vrijstaande gestookte oververhitter stroomafwaarts van de hoofdstoomopwekkingsinstallatie te plaatsen, wordt alleen het deel van de geproduceerde stoom dat moet worden oververhit, op deze manier behandeld. Dit betekent minder behoefte aan koeling en een algemene verbetering van het procesrendement.