Ketels voor petrochemische en elektriciteitscentralesector

De petrochemische sector is gebaseerd op koolwaterstoffen die afgeleid zijn van fossiele brandstoffen en biomassa. De processen in deze sector produceren tussenproducten die als basis dienen voor de productie van heel wat alledaagse voorwerpen. De opgeslagen energiebronnen omvatten olie, aardgas, steenkool, kernenergie en hernieuwbare brandstoffen, kinetische energie inclusief windturbines en waterkracht, en andere energiebronnen zoals fotovoltaïsche technologieën, die allemaal worden gebruikt voor de opwekking van elektrische energie in elektrische centrales.

Productaanbevelingen

Babcock Wanson biedt producten aan die afgestemd zijn op de petrochemische en elektriciteitscentralesector, zoals de waterpijpketel, de vlampijpketel en de stoom oververhitter, evenals industriële branders.

Babcock Wanson beschikt over de technologie om industriële stoominstallaties onder hoge druk en met een hoog uitgangsvermogen te ontwerpen en te produceren voor nieuwbouw of upgrades van fabrieken, waarvoor waterpijpketels of vlampijpketels met een grote capaciteit vereist zijn.

Beschikbare diensten

  • Reparaties en vernieuwing van uw ketels en branders: we hebben de kennis en ervaring om uw actuele ketelhuisapparatuur en -processen te evalueren, en u de meest geschikte, moderne technologische oplossing aan te bieden om uw apparatuur te upgraden.
  • Babcock Wanson heeft expertise op het gebied van ketelreparaties en de optimalisatie van ketels met een hoog vermogen. We kunnen energiecontroles uitvoeren als een eerste stap om installaties te optimaliseren of te onderhouden, en vervolgens verbeterings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de meest veeleisende omstandigheden.
  • Huurketels: Babcock Wanson beschikt over een verzameling stoomketels die kunnen worden gehuurd om te voldoen aan de specifieke behoeften van uw stoomtoevoer tijdens onderhoud, of wanneer uw installatie buiten werking is. Babcock Wanson kan voor een tijdelijke oplossing zorgen, of het nu gaat om elementaire stoomproductie dan wel om behoeften aan oververhitte stoom.

Klanten ketels petrochemische en elektriciteitscentralesector

schneider-logo
shell-logo
total-logo
veolia-logo
engie-cofely-logo
sara-logo