Ketels voor buwmaterialensector en metaalsector

De warmtebehoeften van het productieproces van bouwmaterialen zijn zeer gevarieerd. Babcock Wanson heeft een oplossing om aan de behoeften van elk proces te voldoen, van de behoefte aan opslag op hoge temperatuur voor asfaltfabrieken (productie van bitumen en asfalt) tot de productie van isolatie en verf.

Een van de meest cruciale factoren bij het beheer van bitumen is het proces voor de verwarming van de productopslagtanks. De temperatuur van het bitumen moet voldoende hoog worden gehouden – doorgaans een constante temperatuur van 165 °C – om de vloeibare toestand ervan te handhaven, teneinde ervoor te zorgen dat het product nog altijd kan worden verpompt wanneer het de klant bereikt. Wanneer de temperatuur van bitumen te laag is, is het moeilijk of onmogelijk om het te verpompen en bijgevolg te gebruiken. Een nauwkeurige en betrouwbare warmtebron is dus van het grootste belang.

Productaanbevelingen

Er zijn drie basiswarmtebronnen die veel worden gebruikt voor het verwarmen van bitumenopslagtanks. De eerste van deze bronnen, de meest fundamentele verwarmingsbron, is warm water dat, wanneer het wordt gebruikt in een gesloten systeem onder hoge druk, veel warmte kan overdragen – maar alleen als het water onder hoge druk staat, en met beperkte mogelijkheden om de temperatuur indien nodig een paar graden te verhogen.

De tweede verwarmingsbron die wordt gebruikt, is stoom. Deze zeer traditionele vorm van procesverwarming met behulp van stoom die wordt geproduceerd door middel van vlampijpketels of spiraalstoomgeneratoren, heeft een aantal voordelen waaronder een hoge warmteoverdrachtscoëfficiënt, goede eigenschappen wat betreft de latente warmte bij lage druk, en het vermogen om de warmteoverdracht op een constante temperatuur te houden. Deze methode voor het verwarmen van bitumenopslagtanks wordt nog altijd op grote schaal gebruikt, maar wordt in toenemende mate vervangen door het gebruik van thermische vloeistofverhitters vanwege hun zeer eenvoudige werking op hoge temperatuur in een gesloten circuit en bij lage druk.

Een thermisch vloeistofsysteem vervangt in wezen het water als warmteoverdrachtsmedium in een gesloten systeem, en werkt als een lagedrukcircuit zonder verlies. Het warmteverlies is minimaal, waardoor dit de efficiëntste methode is om bitumentanks te verwarmen. In tegenstelling tot stoomsystemen die over het algemeen vanwege hun grootte in een aparte installatieruimte moeten staan, zijn thermische vloeistofsystemen compact. Hierdoor is er niet alleen geen speciaal werk op de locatie voor nodig, maar passen ze ook in kleine ruimten, waardoor ze in de meeste gevallen dicht bij de verwarmingstanks kunnen worden geïnstalleerd.

Beschikbare diensten

Babcock Wanson kan aangepaste service en technische hulp verlenen die afgestemd is op de behoeften van individuele klanten en toepassingen.

  • Telefoondienst en responstijden: door een strikt gepland service- en onderhoudsplan te volgen, zal uw apparatuur betrouwbaarder en efficiënter zijn.
  • Wij beloven beschikbaarheid: het uitgebreide netwerk van servicemonteurs van Babcock Wanson is volledig gekwalificeerd en opgeleid om te voldoen aan alle servicebehoeften met betrekking tot uw ketel.

Klanten ketels bouwmaterialensector

ALSTOM-logo
ARCELOR-MITTAL-logo
BOUYGUES-CONSTRUCTION-logo
Gurit-logo
jaguar-land-rover-logo
PSA-PEUGEOT-CITROEN-logo