Babcock Wanson stelt alles in het werk om duurzaamheid in onze algemene bedrijfsstrategie op te nemen. Het doel is om onze klanten te helpen hun milieudoelstellingen te realiseren.

Impact op het milieu

Onze milieuvriendelijke eigenschappen zijn essentieel om onze klanten te helpen hun impact op het milieu te verkleinen.

Energierendement

We bieden veel optimalisatiemogelijkheden en zullen samenwerken met onze industriële klanten om de potentiële besparingen te tonen.

Naleving van de regelgeving

Ketels van Babcock Wanson voldoen aan en overtreffen vaak de actuele regelgeving op het gebied van rendement.

Circulaire economie

We streven ernaar om waar mogelijk samen te werken met lokale leveranciers van goederen en diensten, om de transportafstand van alle materialen te verkleinen.

Energierendement

Een van de belangrijkste factoren om een heel hoog energierendement van systemen te bereiken, is het vermogen van Babcock Wanson-producten om op hoge temperatuur te werken in een eenvoudig, gesloten energiecircuit dat zo compleet mogelijk is. Deze aanpak maakt het mogelijk de energieoverdracht te optimaliseren, om een rendement tot 97% te bereiken (afhankelijk van het product en de bedrijfsvoorwaarden) over het werkingsgebied van de ketel.

Babcock Wanson biedt vele mogelijkheden voor optimalisatie en zal samenwerken met onze industriële klanten, om de potentiële besparingen te tonen en de beste oplossingen voor hun toepassingen te benadrukken.

%

Typisch rendement van nieuwe elektrische boilers

%

Typisch rendement van nieuwe gasgestookte ketels

%

Typische toename in afblaassnelheid met omgekeerde osmose

ketelbeheer-opleiding

Naleving en regelgeving

Ketels van Babcock Wanson voldoen aan en overtreffen vaak de actuele regelgeving op het gebied van rendement.

Babcock Wanson werkt ook samen met de Carbon Trust om het energieverbruik te optimaliseren met systemen voor thermische vloeistofverhitting van hoge kwaliteit.  De Carbon Trust is een internationale onafhankelijke deskundige partner van toonaangevende organisaties, die hen helpt bij te dragen aan en te profiteren van een duurzamere toekomst door middel van verlaging van de koolstofemissies, strategieën voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen en commercialisering van koolstofarme technologieën.

DEMOXYA is een project van Babcock Wanson dat financiering ontving van ADEME, het Franse agentschap voor milieu- en energiebeheer, als onderdeel van een oproep voor projecten ter ondersteuning van programma’s voor onderzoek en ontwikkeling die gericht zijn op het verbeteren van de luchtkwaliteit binnen en buiten. De naam van het project staat voor "Développement et démonstration de brûleurs à très faibles émissions d’oxydes d’azote" (ontwikkeling en demonstratie van branders met zeer lage stikstofoxide-emissies).

Kosten- en tijdsbesparing

Om kostenbesparingen en mogelijke verbeteringen met betrekking tot de werking van een ketelhuis te helpen identificeren, heeft Babcock Wanson een tool voor ketelhuisanalyse ontwikkeld die mogelijke brandstofbesparingen vóór eventuele investeringen kan kwantificeren. Deze tool houdt rekening met alle bedrijfsparameters van het ketelhuis, van waterbehandeling tot brandstoftoevoer en uitlaatgasemissies.

Alle producten van Babcock Wanson zijn ontworpen met het oog op een eenvoudige werking en onze klanten profiteren van de daarmee verband houdende kostenbeheersing.

industriële ketel-na-verkoop-service
Regeneratieve oxidatiemiddelen

Minder NOx en emissies

Het energierendement is niet het enige voordeel van Babcock Wanson-producten; milieuvriendelijke eigenschappen zijn ook van cruciaal belang om hen te helpen hun impact op het milieu te verkleinen.

Stikstofoxiden, afgekort tot NOx, hebben aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu. In stookinstallaties geproduceerde NOx-emissies dragen bij aan de verzuring van natuurlijke omgevingen, aan fotochemische vervuiling (smog) en aan eutrofiëring (aantasting van aquatische omgevingen door overmatige plantengroei).

Het team verbrandingsingenieurs van Babcock Wanson heeft als doel het door verbranding gegenereerde NOx te verminderen en het energierendement te verbeteren, door het modulatiebereik van onze branders te vergroten. Hoe beter het uitgangsvermogen van de brander afgestemd is op de procesbehoefte, des te minder verliezen zijn er en des te efficiënter is het totale proces.

Door oplossingen met een hoog rendement aan te bieden, worden de CO2-emissies bijgevolg ook verlaagd.

Circulaire economie

Babcock Wanson streeft ernaar om waar mogelijk samen te werken met lokale leveranciers van goederen en diensten.

We streven er ook naar om de transportafstand te verkleinen van alle materialen die op onze productielocaties worden bezorgd.

Babcock Wanson volgt deze doelstellingen en op die manier leveren we grote inspanningen om het milieu te respecteren.  Ons doel bestaat erin een circulaire economie te bevorderen die de impact op het milieu in verband met de levenscyclus en de productie van al onze producten verkleint.

Indirecte HTV-N-procesluchtverwarmer

Schoner en groener worden

Door de technologie beter te begrijpen en te verbeteren, krijgen we de gelegenheid om onze manier van werken te verbeteren en onze impact op het milieu op een slimmere en meer berekende manier tot een minimum te beperken.

Smarter Green-initiatieven

Ons Smarter Green-programma. Smarter Green speelt in op de belangrijkste gevolgen van onze activiteiten voor het milieu, waaronder de impact van de klimaatverandering op ons bedrijf en energieverbruik.