Waarom Babcock Wanson?

Babcock Wanson biedt een volledig assortiment contracten voor preventief en correctief onderhoud aan, die afgestemd zijn op de behoeften van onze klanten.

Ons netwerk van zeer bekwame, gespecialiseerde servicemonteurs kent de apparatuur van Babcock Wanson door en door. Ze hebben in de loop der jaren honderden van dezelfde procesverwarmingssystemen gezien en zijn getuige geweest van elk probleem dat zich kan voordoen. Deze ervaring betekent dat ze het best geplaatst zijn om problemen snel te identificeren, en dat ze weten hoe ze die problemen moeten oplossen. De monteurs van Babcock Wanson zijn zowel ervaren als efficiënt en gecombineerd betekent dit een minimale stilstandtijd voor de gebruiker.

De servicecontracten voor industrieel onderhoud van Babcock Wanson bieden:

 • Kosteneffectief gepland onderhoud
 • Verbeterde veiligheid
 • Grotere betrouwbaarheid van de apparatuur
 • Langere levensduur
 • Lagere exploitatiekosten voor de ketelinstallatie

Meer dan 4000 onderhoudscontracten wereldwijd

Overeenstemming met wettelijke eisen

Bij het beheer van een ketelhuis of -installatie met een vorm van procesverwarming is er een zorgplicht om de risico's van die werkplaats te beheersen, en ervoor te zorgen dat de daar aanwezige apparatuur veilig blijft.

Er zijn veel factoren die bijdragen aan de veilige werking van een ketel, waaronder:

 • Specificatie van de ketel, toestand van de ketel en de bijbehorende installatie
 • Werking en onderhoud van de ketel
 • Veilige werksystemen, inclusief beheer en supervisie
 • Competentie van het personeel en de opleiding die het heeft gekregen
 • Betrouwbaarheid van uw elektronische regelsysteem
 • Hoe regelmatig uw ketel wordt onderzocht en getest
 • Het ketelhuis in het algemeen

Het onderhoud van de installatie is van essentieel belang voor een veilige en soepele werking. Een onderhoudsservicecontract van Babcock Wanson is afgestemd op de lokale wettelijke eisen. Het biedt niet alleen voordelen uit operationeel oogpunt, omdat het ervoor zorgt dat er regelmatig werkzaamheden worden uitgevoerd, maar het geeft ook blijk van betrokkenheid bij het waarborgen van een veilige werkplaats en de naleving van regelgeving.

Servicecontracten voor industrieel onderhoud van Babcock Wanson

Elke klant heeft andere instel- en onderhoudsbehoeften. Daarom zijn alle servicecontracten voor industrieel onderhoud van Babcock Wanson op maat gemaakt. Afhankelijk van de behoeften kunnen wij het volgende bieden:

 

 • Periodieke onderhoudsbezoeken van deskundige veldmonteurs
 • Vervanging van slijtageonderdelen en verbruiksartikelen
 • Waterbehandeling inclusief levering van chemicaliën en follow-up van de waterkwaliteit
 • Oproepdiensten
 • Digitale ondersteuning op afstand, inclusief ketelmonitoring (traceren van en waarschuwen voor drempelwaarden), traceren van het energierendement, analyse van de waterkwaliteit via een speciale applicatie (e-Water) en een klantenportaal voor onmiddellijke toegang tot informatie
 • Plus desgewenst een reeks extra diensten, waaronder thermografie en thermische vloeistofanalyse

Garantieverlenging

In combinatie met een servicecontract kan Babcock Wanson verlengde garanties bieden voor:

 • Brander: de brander is een combinatie van complementaire technologieën waarvan het rendement van het ketelhuis afhangt. Met een servicecontract kunnen we het rendement van de brander op lange termijn garanderen (tot 10 jaar verlengde garantie).
 • Brander + ketel: bij gebruik van onze waterbehandelingsservice kunnen we een verlengde garantie tot 10 jaar aanbieden voor spiraalketels of vlampijpketels.
 • Thermische TPC-vloeistofverhitters: een flexibele fabrieksgarantie van vijf jaar voor de verhitter en geselecteerde hulpapparaten, waaronder de circulatiepomp en systeemaccessoires, plus routinematige analyse van de warmteoverdrachtsvloeistof.

Wij leveren grote inspanningen voor het rendement van onze klant

Omdat we weten dat een defect aan de ketel vaak een verlies van productie betekent, zijn we ervan overtuigd dat onze sterke servicecontracten zullen resulteren in een minimale stilstandtijd.

 • Preventief onderhoud, een wachtdienst en de follow-up op afstand van uw faciliteit stellen ons in staat om u een hoge beschikbaarheid van uw faciliteit aan te bieden, waardoor eventuele problemen vanuit uw ketelruimte tot een minimum worden beperkt.

We zorgen ook voor een hoog energierendement en een beperkte impact op het milieu. Op lange termijn kunnen operationele parameters in de ketelruimte afwijken van de oorspronkelijke instellingen, wat tot een verhoging van het brandstofverbruik of de emissies van verontreinigende stoffen kan leiden. Dankzij de controles en aanpassingen die worden uitgevoerd als onderdeel van ons servicecontract, wordt een stabiel en betrouwbaar rendement in de ketelruimte bereikt.

WIJ BIEDEN OOK

Aanvullende diensten

Babcock Wanson biedt een breed scala aan huurketels aan om aan uw energiebehoeften te voldoen, ongeacht de situatie.

Om ervoor te zorgen dat u het maximum uit uw Babcock Wanson apparatuur haalt, bieden we een reeks flexibele opleidingsmogelijkheden op het gebied van industriële ketels aan.

De monteurs van Babcock Wanson’s stellen een gedetailleerd rapport op over hoe u de ketelruimte kunt optimaliseren voor maximale efficiëntie en werking.