Optimalisatie van de ketelruimte

Of er zich nu producten van Babcock Wanson in de ketelruimte bevinden of niet, wij hebben de kennis en ervaring om de actuele apparatuur en processen in de ketelruimte te evalueren. Wij reiken de meest geschikte, moderne technologische oplossingen aan om die apparatuur te upgraden, teneinde aan de behoeften van de klanten te voldoen met betrekking tot de optimalisatie van de ketelruimte. Dit kan het volgende omvatten:

  • Uitgangsvermogen vergroten (tijdelijk of permanent)
  • Technische optimalisaties uitvoeren
  • De ketel upgraden om aan de actuele normen te voldoen, en klaarmaken voor periodieke inspecties door derden
  • Installaties renoveren en repareren
  • Het rendement van de installatie verhogen

Energie is vaak de belangrijkste uitgave voor industriële bedrijven en de ketelruimte neemt hiervan een flink deel voor haar rekening. Het is daarom noodzakelijk om op zoek te gaan naar alle mogelijkheden om het energieverbruik te verlagen. Om die reden hebben de technische diensten van Babcock Wanson de Audisteam-energiecontrole ontwikkeld. Om te anticiperen op kostenbesparingen die verband houden met apparatuur- en operationele verbeteringen, heeft Babcock Wanson Audisteam ontwikkeld, een analysetool voor stoomketelhuizen die potentiële brandstofbesparingen vóór eventuele investeringen kan kwantificeren. Deze tool houdt rekening met alle bedrijfsparameters van het ketelhuis, van waterbehandeling tot brandstof en emissies. Honderden bedrijven hebben vastgesteld hoe voordelig deze innovatieve tool is, aangezien ze er de verwachte ROI duidelijk mee konden bepalen.

Met de resultaten van de controle konden alle opties voor de optimalisatie van de ketelruimte worden geëvalueerd, waaronder:

  • Warmteterugwinningsoplossingen: installatie van een voorverwarmer, een voorverwarmingssysteem voor verbrandingslucht, instelling van een warmtewisselaar die verbonden is met het proces.
  • Vervanging van de brander: verhoging van de turndownverhouding om stop- en startcycli te voorkomen, vermindering van overtollige lucht plus O2- en CO-regeling. Dit alles kan tot lagere NOx-emissies en naleving van emissiegrenswaarden in ontwikkeling leiden.
  • Verbetering van waterbehandelingssystemen: installatie van een automatisch spuisysteem, een systeem voor getimed spuien aan de onderzijde en verbeteringen aan watervoorbehandelingssystemen.
WIJ BIEDEN OOK

Aanvullende diensten

Babcock Wanson biedt een breed scala aan huurketels aan om aan uw energiebehoeften te voldoen, ongeacht de situatie.

Om ervoor te zorgen dat u het maximum uit uw Babcock Wanson apparatuur haalt, bieden we een reeks flexibele opleidingsmogelijkheden op het gebied van industriële ketels aan.

De monteurs van Babcock Wanson’s stellen een gedetailleerd rapport op over hoe u de ketelruimte kunt optimaliseren voor maximale efficiëntie en werking.