Firma Babcock Wanson w pełni angażuje się we włączenie koncepcji zrównoważonego rozwoju do swojej ogólnej strategii biznesowej. Naszym celem jest pomaganie klientom w osiągnięciu założonych celów środowiskowych.

Wpływ na środowisko

Nasze przyjazne środowisku produkty istotnie pomagają naszym klientom w ograniczeniu ich wpływu na środowisko naturalne.

Efektywność energetyczna

Oferujemy wiele możliwości optymalizacji i zamierzamy współpracować z naszymi klientami przemysłowymi, aby wykazać potencjalne oszczędności.

Zgodność z przepisami

Kotły firmy Babcock Wanson są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wydajności, a często nawet je przewyższają.

Gospodarka obiegowa

Naszym celem jest współpraca z lokalnymi dostawcami towarów i usług – wszędzie tam, gdzie to możliwe – ukierunkowana na zmniejszenie odległości transportu materiałów.

Efektywność energetyczna

Jednym z kluczowych czynników pozwalających osiągnąć bardzo wysoki poziom efektywności energetycznej systemu jest zdolność produktów Babcock Wanson do pracy w wysokiej temperaturze w prostej, możliwie najbardziej pełnej, zamkniętej pętli energetycznej. Takie podejście pozwala optymalizować transfer energii i osiągnąć sprawność do 97% (w zależności od produktu i warunków roboczych) w całym zakresie pracy kotła.

Firma Babcock Wanson oferuje wiele opcji optymalizacji i zamierza współpracować z klientami przemysłowymi, aby dostarczyć potencjalne oszczędności i wskazać rozwiązania najlepiej pasujące do konkretnych zastosowań.

%

Typowa wydajność nowych kotłów elektrycznych

%

Typowa wydajność nowych kotłów gazowych

%

Typowy wzrost szybkości odsalania przy odwróconej osmozie

szkolenie w zakresie zarządzania kotłami

Zgodność i przepisy

Kotły firmy Babcock Wanson są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wydajności, a często nawet je przewyższają.

Firma Babcock Wanson współpracuje również z organizacją Carbon Trust w celu optymalizacji zużycia energii za pomocą wysokiej jakości systemów grzewczych na olej termiczny.  Carbon Trust to międzynarodowy, niezależny partner ekspercki czołowych organizacji, który pomaga im budować bardziej zrównoważoną przyszłość poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, strategie efektywnego gospodarowania zasobami i komercjalizację technologii niskoemisyjnych.

DEMOXYA to projekt firmy Babcock Wanson, który otrzymał dofinansowanie od ADEME, francuskiej Agencji Zarządzania Środowiskiem i Energią, w ramach zaproszenia do składania projektów wspierających programy badawczo-rozwojowe ukierunkowane na poprawę jakości powietrza – zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Nazwa projektu to akronim od „Développement et démonstration de brûleurs a très faibles émissions d'oxydes d'azote” (Opracowanie i wdrożenie palników o bardzo niskiej emisji tlenków azotu).

Efektywność kosztowa i czasowa

Aby pomóc w określeniu redukcji kosztów i potencjalnych usprawnień w działaniu kotłowni, firma Babcock Wanson opracowała narzędzie do analizy kotłowni, które może ilościowo zidentyfikować potencjalne oszczędności paliwa przed rozpoczęciem inwestycji. Narzędzie to uwzględnia wszystkie parametry pracy kotłowni – od uzdatniania wody po doprowadzenie paliwa i emisję spalin.

Wszystkie produkty firmy Babcock Wanson zaprojektowano z myślą o łatwej obsłudze, a nasi klienci korzystają ze związanej z tym możliwości kontroli kosztów.

szkolenie w zakresie zarządzania kotłami
Dopalacze regeneracyjne

Redukcja NOx i emisji

Efektywność energetyczna nie jest jedyną korzyścią oferowaną przez produkty Babcock Wanson. Nasze przyjazne środowisku produkty istotnie pomagają klientom w ograniczeniu niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

Istotny wpływ na zdrowie i środowisko mają tlenki azotu, w skrócie NOx. Generowane w obiektach spalania energetycznego emisje NOx przyczyniają się do zakwaszenia środowiska naturalnego, zanieczyszczenia fotochemicznego (smog) oraz do eutrofizacji (degradacja środowiska wodnego wskutek nadmiernego wzrostu roślin).

Zespół inżynierów ds. spalania z firmy Babcock Wanson redukuje emisję NOx wynikającą ze spalania oraz poprawia efektywność energetyczną poprzez zwiększenie zakresu modulacji naszych palników. Im bardziej moc palnika odpowiada zapotrzebowaniu procesu, tym mniejsze straty i tym większa sprawność procesu.

Konsekwencją dostarczania rozwiązań o wysokiej sprawności jest także redukcja emisji CO2.

Gospodarka obiegowa

Celem firmy Babcock Wanson jest współpraca z lokalnymi dostawcami towarów i usług – wszędzie tam, gdzie to możliwe.

Naszym celem jest również zmniejszenie odległości transportu wszystkich materiałów dostarczanych do naszych zakładów produkcyjnych.

Realizując te cele, firma Babcock Wanson intensywnie troszczy się o środowisko naturalne.  Naszym celem jest promowanie gospodarki obiegowej, która zmniejsza wpływ na środowisko związany z cyklem życia i wytwarzaniem wszystkich naszych produktów.

Pośrednia nagrzewnica powietrza procesowego HTV-N

Większa czystość i ekologiczność

Dzięki lepszej świadomości problemu i udoskonaleniom technologicznym poprawiamy sposób działania i minimalizujemy wpływ na środowisko w sposób bardziej inteligentny i wymierny.

Bardziej inteligentne inicjatywy ekologiczne

Program Smarter Green to odpowiedź na kluczowy wpływ naszej działalności na środowisko, obejmujący także oddziaływanie zmian klimatycznych na naszą działalność i poziom zużycia energii.