Przegrzewacze Pary

Przegrzewacz pary firmy Babcock Wanson to niezależnie zasilany układ grzewczy z wężownicą, który zamienia nasyconą parę wodną w parę przegrzaną. Para przegrzana jest najczęściej wymagana w celu zmniejszenia ryzyka kondensacji pary podczas jej transferu do punktu odbiorczego. Druga sytuacja to przypadek, gdy jest wykorzystywana energia kinetyczna pary wysokociśnieniowej i konieczne jest zmaksymalizowanie energii w parze oraz uniknięcie kondensacji.

Para przegrzana jest od wielu lat stosowana w różnych gałęziach przemysłu w celu zwiększenia ogólnej sprawności cieplnej. Kondensacja w niewłaściwej części procesu może skutkować uszkodzeniem urządzeń użytkownika, dlatego utrzymanie temperatury pary powyżej punktu krytycznego ma kluczowe znaczenie.

Przegrzewacz Babcock Wanson oferuje wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnym urządzeniem nieogrzewanym lub przegrzewaczem wbudowanym w kocioł. Mowa tu w szczególności o dokładnej kontroli poboru energii dzięki uniezależnieniu przegrzewania pary od szybkości wypału kotła i uzyskaniu w ten sposób stałej temperatury końcowej pary w całym zakresie roboczym.

Kategoria:

Zalety stosowania przegrzewacza pary

  • Optymalizacja sprawności systemu ogrzewania procesowego.
  • Zmniejszenie kondensacji w układzie dystrybucji pary.
  • Zmniejszenie ryzyka powstawania uderzeń hydraulicznych i uszkodzeń mechanicznych.
  • Optymalizacja rozmiaru rur.
  • Wydłużenie żywotności urządzeń systemu grzewczego.
  • Optymalizacja zużycia paliwa.

Bezpieczeństwo i sprawność

  • Przegrzewacze firmy Babcock Wanson są wyposażone w zintegrowane systemy monitorowania i regulacji, które gwarantują bezpieczną pracę i długą żywotność urządzenia.
  • W pełni zintegrowany i fabrycznie sprawdzony system sterowania zapewnia z kolei optymalne ciśnienie robocze.

Troska o środowisko naturalne

  • Przegrzewacze firmy Babcock Wanson oferują niższe całkowite zużycie paliwa, co skutkuje niską emisją zanieczyszczeń i innymi powiązanymi korzyściami.
  • Umieszczenie niezależnie zasilanego przegrzewacza za główną instalacją wytwarzającą parę oznacza, że obróbce podlega tylko ta część generowanej pary, która musi być przegrzana. Przekłada się to na mniejsze wymagania w zakresie ogrzewania/podgrzewania i ogólną poprawę sprawności procesu.