BWR Serie

Stoomproductie van 10 000 kg/h tot 30 000 kg/h.
BWR-vlampijpketels hebben een drietreksontwerp en zijn uitgerust met een buisvormige rookgasomkeerkamer. Dit beproefde kenmerk, dat alleen wordt aangeboden door Babcock Wanson, verbetert de watercirculatie waardoor het risico van inwendige vervuiling (ophoping van slib op de bodem van de ketel) aanzienlijk wordt verkleind. Ovenankers zijn niet nodig en de uniforme uitzetting van het omhulsel zorgt voor de flexibiliteit om grote veranderingen in de stoombelasting aan te kunnen met een minimale belasting bij bedrijfsmatig gebruik. Er wordt droge stoom van hoge kwaliteit geleverd dankzij een ruime stoomruimte en een integrale afscheider.

Laag brandstofverbruik

 • De perfecte afstemming tussen het ketelomhulsel en de brander zorgt voor een betrouwbare en efficiënte werking. Een rendement van meer dan 98% (R-Eco) en 105% (condensatie) is mogelijk wanneer de installatie uitgerust is met een bijpassende voorverwarmer en een bijpassend systeem voor warmteterugwinning van Babcock Wanson.
 • Een consistent hoog thermisch rendement in het hele stookbereik. De digitale micromodulatieregeling met een branderkopgeometrie die speciaal ontworpen is voor de BWR-ketel, zorgt voor zeer hoge turndownverhoudingen met een nauwkeurige regeling van overtollige lucht en de laagst haalbare exploitatiekosten.
 • Het elektriciteitsverbruik wordt verlaagd met 30% tot 50% door het gebruik van een variabele snelheidsregeling.

Lagere exploitatiekosten

 • Robuuste constructie voor een lange levensduur.
 • Geen risico van inwendige vervuiling.
 • De rookgasomkeerkamer is volledig watergekoeld, wat zorgt voor een hoog rendement en minimale onderhoudseisen. Gemakkelijke toegang tot de kamer vereenvoudigt de inspectie.

Waarom kiezen voor de BWR-vlampijpstoomketel?

 • Hoog rendement – branders met lage NOx-emissies
 • Hoge turndownverhoudingen van de brander
 • Eenvoudige toegang voor onderhoudsgemak
 • Robuust ontwerp voor een heel lange levensduur
 • Rookgaswarmteterugwinning
 • Verbrandingsluchtvoorverwarmers
 • Stookopties met dubbele en gemengde brandstof
 • O2- en CO-bijwerkopties
 • Eenvoudige, onbediende werking
 • Volledige stoomsysteemoplossingen

BWR Serie – Vlampijpstoomketels

BWR model 100 120 150 170 210 250 270
Stoom capaciteit (1) Kg/h 10000 12000 15000 17000 21000 25000 27000 (3)
Vermogen (1) kW 6545 7862 9827 11136 13754 16372 17685
Breedte A (2) mm 3820 3020 3175 3525 3800 4200 4500
Lengte B (2) mm 8630 10640 10890 11300 12430 13880 14130
Hoogte C (2) mm 3890 4050 4287 4330 4530 4900 5100
Gewicht- volledig
gevuld bedrijfsgewicht
Kg 39550 45900 49800 57600 74900 80050 92150

(1) Bij 15 Baro en met voedingswaters van 105°C

(2) De totale afmetingen omvatten maten met gemonteerde brander en ketel appendages

(3) 30.000 kg/hr is mogelijk met een economiser onder bepaalde bedrijfs condities