Optymalizacja Pracy Kotłowni

Niezależnie od tego, czy w kotłowni znajdują się produkty firmy Babcock Wanson, czy innej, dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają nam przeprowadzić przegląd aktualnych procesów i wyposażenia kotłowni. Aby sprostać wymaganiom klientów w zakresie optymalizacji kotłowni, dostarczamy najbardziej odpowiednie, nowoczesne rozwiązania technologiczne. Może to obejmować następujące kwestie:

  • Zwiększanie wydajności (tymczasowo lub na stałe)
  • Wdrożenie optymalizacji technicznych
  • Modernizacja kotła w sposób umożliwiający spełnienie aktualnych norm, a także przygotowanie go do okresowych kontroli zewnętrznych
  • Instalacje remontowe i naprawy
  • Zwiększenie sprawności instalacji

Koszty energii to często główny wydatek przedsiębiorstw przemysłowych. Znaczną część tych kosztów generuje kotłownia. Konieczne jest zatem zidentyfikowanie wszelkich możliwości zmniejszenia zużycia energii. Dlatego właśnie zespoły inżynierów firmy Babcock Wanson opracowały Audyt energetyczny Audisteam. Aby przewidzieć redukcję kosztów wynikających z ulepszenia sprzętu i działania kotłowni, firma Babcock Wanson opracowała narzędzie Audisteam. To narzędzie do analizy kotłowni może ilościowo zidentyfikować potencjalne oszczędności paliwa przed rozpoczęciem inwestycji. Narzędzie to uwzględnia wszystkie parametry pracy kotłowni – od uzdatniania wody po paliwo i emisje. Korzyści płynące z tego innowacyjnego narzędzia, które w wyraźny sposób przedstawia oczekiwany zwrot z inwestycji, dostrzegły już setki firm.

Wyniki audytu zapewniają przegląd wszystkich opcji optymalizacji kotłowni:

  • Rozwiązania w zakresie odzysku ciepła: montaż ekonomizera, systemu wstępnego ogrzewania powietrza do spalania, montaż wymiennika ciepła włączonego w proces
  • Wymiana palnika: Zwiększenie współczynnika skalowania w celu uniknięcia cykli wyłączenia i włączenia, zmniejszenia nadmiaru powietrza oraz kontroli emisji O2 i CO. Wszystko to może prowadzić do zmniejszenia emisji NOx i zapewnienia zgodności z planowanymi limitami emisji.
  • Ulepszenie systemów uzdatniania wody: Instalacja automatycznego przedmuchiwania, przedmuchiwania czasowego oraz ulepszenia systemów wstępnego uzdatniania wody.
OFERUJEMY RÓWNIEŻ

Usługi Dodatkowe

Babcock Wanson oferuje szeroką gamę kotłów do wynajęcia, celem zaspokojenia potrzeb energetycznych – niezależnie od sytuacji.

Aby pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu urządzeń firmy Babcock Wanson, oferujemy szereg elastycznych opcji szkolenia w zakresie Urządzeń Przemysłowych.

Inżynierowie z firmy Babcock Wanson opracują szczegółowy raport dotyczący optymalizacji kotłowni pod kątem uzyskania maksymalnej Sprawności przy minimalnych kosztach eksploatacji.