Industriële warmwaterketels

Inleiding

Net zoals hun tegenhangers voor huishoudelijk gebruik werken industriële warmwaterketels voor procesgebruik doorgaans met gas- of oliegestookte branders die aan de voorzijde van de ketel worden gemonteerd voor gebruiks- en onderhoudsgemak. Ze verschillen hoofdzakelijk in grootte: industriële warmwaterketels zijn aanzienlijk groter dan ketels voor huishoudelijk gebruik vanwege hun grotere verwarmingsvermogen.

Als een vorm van directe verwarming is een aanzienlijk warmteoverdrachtsoppervlak tussen het water en het proces vereist, om de warmteoverdracht efficiënt te laten verlopen. Wanneer het proces dit niet mogelijk maakt, of als de vereiste watertemperatuur hoger is dan 100 °C, is het gebruik van warmwaterketels onder hoge druk een beproefde, geteste en bewezen oplossing. Met een hogere druk werken betekent natuurlijk dat een stabiel, robuust ketelontwerp essentieel is. Een kolfje naar de hand van Babcock Wanson dat hiervoor de TPC-AS-warmwaterketel onder hoge druk aanbiedt.

Werkingsprincipe

Industriële warmwaterketels volgen in veel opzichten een ontwerpconcept dat relatief vergelijkbaar is met stoomketels, hoewel ze tijdens de werking volledig gevuld zijn met water, terwijl stoomketels met een waterpeil en een stoomruimte werken.

Een brander ontsteekt in de keteloven en -pijpen, om het water aan de binnenzijde van het omhulsel van de ketel te verwarmen. Het verwarmde water wordt toegevoerd aan het proces met behulp van een eenvoudige circulatiepomp en leidingwerk, en wordt teruggevoerd naar de ketel om opnieuw te worden verwarmd. Elk waterverlies moet worden gecompenseerd door chemisch behandeld zoet water, om corrosie te voorkomen.

Het keteldrukvat is doorgaans een horizontale, gesloten cilindrische pijp die omgeven is met isolatiemateriaal. De meest voorkomende industriële warmwaterketels zijn twee- of drietreksketels; daarbij wordt voor elke doorgang een ander stel pijpen gebruikt, waardoor het hete rookgas wordt gevoerd voordat het een bocht maakt in de ketel. Daarnaast zijn er ook nog industriële warmwaterketels met omgekeerde vlam, waarbij de brander in een blinde oven ontsteekt en de verbrandingsgassen worden teruggevoerd in dezelfde kamer om een volledige verbranding te garanderen. Dit zorgt ook voor een compacter ontwerp.

Waarvoor zijn industriële warmwaterketels het best geschikt?

Industriële warmwaterketels worden over het algemeen gekozen wanneer de vereiste procestemperatuur relatief laag is, doorgaans minder dan 90 °C. Wanneer hogere temperaturen nodig zijn, worden alternatieve vormen van verwarming gebruikt, zoals warm water onder hoge druk, stoom of efficiënte thermische vloeistofsystemen. De eenvoud en over het algemeen lage installatiekosten van warmwaterketels hebben echter geleid tot het aanhoudende gebruik ervan in een aantal sectoren zoals de chemische sector, de voedingssector en de drankensector, waar de temperatuur dat toelaat.

Voordelen van industriële warmwaterketels

  • Goedkoop te installeren
  • Eenvoudige en doeltreffende werking
  • Lage druk en dus eenvoudige onderhouds- en inspectie-eisen
  • Werking met hoog rendement

Toont alle 3 resultaten