Waterpijpketels

Als een van de oudste vormen van stoomketels, die oorspronkelijk uit de achttiende eeuw dateren, zijn waterpijpketels geëvolueerd van aandrijvingen van kleine stationaire stoommachines en stoomtreinen tot krachtcentrales van omvangrijke veeleisende processen met de capaciteit om een zeer substantieel uitgangsvermogen te leveren. Ze bieden stoom van hoge kwaliteit, van droge verzadigde stoom tot oververhitte stoom op hoge temperatuur, en zijn dankzij het ontwerp van de warmtewisselaar in staat om ook voor een zeer hoge werkdruk te zorgen. Ze zijn geschikt voor toepassingen die een hoge stoomproductie (tot 80 t/h), hogedrukstoom (tot 80 bar) of oververhitte stoom (tot 550 °C) vereisen.

Babcock Wanson heeft een ervaren team van ingenieurs die waterpijpketels zodanig ontwerpen dat ze geschikt zijn voor de specifieke toepassing, met mechanisch personeel en technici die kunnen helpen bij en zorgen voor de installatiewerkzaamheden, en de ketel in bedrijf kunnen stellen.

Categorieën:

Werkingsprincipe:

Een waterpijpketel bestaat doorgaans uit vier delen, een voedingswatervat aan de onderzijde – soms ook een slibvat genoemd – een stoomvat aan de bovenzijde met een wateroppervlak waaruit de stoom wordt ontwikkeld, waterpijpen die de twee vaten met elkaar verbinden, en een oververhitter/voorverwarmer (afhankelijk van de vereiste stoomkwaliteit). Water circuleert door convectie tussen de twee vaten, waarbij de warmte over de pijprijen wordt gevoerd. Gekoeld water stroomt door specifieke pijpen en het opnieuw verwarmde water stijgt naar de bovenzijde van de ketel in het stoomvat. Verzadigde stoom wordt van de bovenzijde van het vat afgevoerd om naar de gebruiker te worden geëxporteerd, of door een daaropvolgende oververhitter in de uitlaatgasstroom geleid om de temperatuur verder te verhogen. Het koelere water aan de onderzijde van het stoomvat verwarmt het aangevoerde voedingswater voor, terwijl het terugkeert naar het voedingswatervat.

Om het energierendement te verbeteren, worden uitlaatgassen ook gebruikt om de in de oven geblazen lucht voor te verwarmen en het aangevoerde voedingswater te verwarmen.

Voordelen van waterpijpketels:

  • Stoomproductie van 4,5 tot 80 t/h.
  • Verzadigde stoom en oververhitte stoom tot 550 °C.
  • Rendement van meer dan 95%, zonder extra systeem voor warmteterugwinning.
  • Typische bedrijfsdruk van 10 – 90 barg.
  • Geschikt voor gebruik binnen of buiten.
  • Kan worden gebruikt met alle soorten vloeibare en gasvormige brandstoffen.
  • Constructie in overeenstemming met de Richtlijn Drukapparatuur: 2014/68/EU en geharmoniseerde norm EN-12952.
  • Verschillende niveaus van bediening aan de ketel, van de bediende modus, d.w.z. permanente lokale supervisie, tot de onbediende werking gedurende periodes tot 72 uur.
  • Zeer betrouwbaar; het ontwerp van de waterpijpketel is zeer robuust vanwege de relatief kleine diameters van de stoom- en slibvaten en de natte werking ervan.