Dlaczego Babcock Wanson?

Babcock Wanson oferuje pełny zakres kontraktów na konserwację zapobiegawczą i naprawczą, dostosowanych do potrzeb naszych klientów.

Nasi wysoko wykwalifikowani, wyspecjalizowani inżynierowie serwisowi znają sprzęt firmy Babcock Wanson od podszewki. Na przestrzeni lat widzieli setki takich systemów ogrzewania procesowego i byli świadkami każdego problemu, który potencjalnie może się pojawić. Zdobyte w ten sposób doświadczenie sprawia, że są oni najlepiej przygotowani do szybkiego rozpoznawania wszelkich problemów i wiedzą, jak je rozwiązać. Inżynierowie firmy Babcock Wanson oferują odpowiednie doświadczenie i wydajność, co przekłada się na minimalny czas przestoju.

Korzyści oferowane przez kontrakty serwisowe Babcock Wanson na konserwację przemysłową:

 • Ekonomiczna planowana konserwacja
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Większa niezawodność sprzętu
 • Dłuższa żywotność
 • Zredukowane koszty eksploatacji kotłowni

Ponad 4000 kontraktów serwisowych na całym świecie

Zgodność z wymogami prawnymi

W przypadku utrzymania kotłowni lub instalacji z dowolnym systemem ogrzewania procesowego istnieje obowiązek starannego zarządzania ryzykiem związanym ze specyfiką miejsca pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa znajdujących się w nim urządzeń.

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do bezpiecznej pracy kotła:

 • Specyfikacja i stan kotła oraz powiązana instalacja
 • Eksploatacja i konserwacja kotła
 • Bezpieczne procedury pracy, w tym zarządzanie i nadzór
 • Kompetencje personelu i szkolenia ukończone przez personel
 • Niezawodność elektronicznego systemu sterowania
 • Częstotliwość kontrolowania i testowania kotła
 • Kotłownia jako całość

Konserwacja instalacji jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczną eksploatację i płynną pracę. Kontrakt serwisowy Babcock Wanson jest dostosowany do lokalnych wymogów prawnych. Zapewnia korzyści nie tylko z operacyjnego punktu widzenia, gdyż zapewnia regularne przeglądy, ale stanowi również potwierdzenie zaangażowania w tworzenie bezpiecznego miejsca pracy i zgodności z przepisami.

Kontrakty serwisowe Babcock Wanson na konserwację przemysłową

Każdy klient różni się konfiguracją instalacji i wymaganiami w zakresie konserwacji, dlatego wszystkie kontrakty serwisowe Babcock Wanson na konserwację przemysłową są opracowywane na zamówienie. W zależności od wymagań możemy zapewnić:

 • Okresowe wizyty konserwacyjne specjalistycznych inżynierów terenowych
 • Zamienne części podlegające zużyciu i części eksploatacyjne
 • Usługi z zakresu uzdatniania wody, w tym zaopatrzenie w substancje chemiczne i monitorowanie jakości wody
 • Usługi na wezwanie
 • Zdalne wsparcie cyfrowe, w tym monitorowanie kotła (monitorowanie wartości progowych i alarmów), monitorowanie sprawności energetycznej, analiza jakości wody poprzez dedykowaną aplikację (e-Water) oraz portal klienta zapewniający natychmiastowy dostęp do informacji
 • Ponadto, w razie potrzeby, szereg dodatkowych usług, w tym termografia i analiza oleju termicznego

Przedłużenie gwarancji

W połączeniu z kontraktem serwisowym firma Babcock Wanson może zaoferować rozszerzoną gwarancję:

 • Palnik: palnik to połączenie uzupełniających się technologii, od których zależy wydajność kotłowni. Dzięki kontraktowi serwisowemu możemy zapewnić długotrwałe działanie palnika (do 10 lat przedłużonej gwarancji).
 • Palnik + kocioł: gdy klient korzysta z naszej usługi uzdatniania wody, możemy zaoferować mu przedłużoną gwarancję do 10 lat na kotły wężownicowe lub kotły płomieniówkowe.
 • Piece grzewcze na olej termiczny TPC: pięcioletnia, elastyczna gwarancja producenta obejmująca piec grzewczy i wybrane urządzenia pomocnicze, w tym pompę cyrkulacyjną i pomocnicze moduły systemowe, oraz rutynową analizę oleju termicznego.

Wydajność naszych klientów to nasz priorytet

Wiemy, że awaria kotła często oznacza przerwę w produkcji, dlatego jesteśmy przekonani, że nasze doskonałe kontrakty serwisowe zapewnią minimalne przestoje.

 • Konserwacja prewencyjna, dyżury na żądanie i zdalne monitorowanie zakładu pozwalają nam zapewnić wysoki poziom dostępności i minimalizację wszelkich problemów związanych z kotłownią.

Zapewniamy również wysoki poziom sprawności energetycznej i minimalny wpływ na środowisko naturalne. W dłuższej perspektywie parametry robocze kotłowni mogą odbiegać od początkowych wartości, co może prowadzić do wzrostu zużycia paliwa lub emisji zanieczyszczeń. Dzięki kontrolom i regulacjom przeprowadzanym w ramach naszego kontraktu serwisowego gwarantujemy stabilną i niezawodną pracę kotłowni.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ

Usługi Dodatkowe

Babcock Wanson oferuje szeroką gamę kotłów do wynajęcia, celem zaspokojenia potrzeb energetycznych – niezależnie od sytuacji.

Aby pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu urządzeń firmy Babcock Wanson, oferujemy szereg elastycznych opcji szkolenia w zakresie Urządzeń Przemysłowych.

Inżynierowie z firmy Babcock Wanson opracują szczegółowy raport dotyczący optymalizacji kotłowni pod kątem uzyskania maksymalnej Sprawności przy minimalnych kosztach eksploatacji.