Kotły dla przemysłu materiałów budowlanych

Zapotrzebowanie na ciepło w procesie produkcji materiałów budowlanych jest bardzo zróżnicowane. Od zapotrzebowania na magazynowanie w wysokich temperaturach dla zakładów produkcji asfaltu (produkcja bitumu i asfaltu) poprzez produkcję izolacji, aż po produkcję lakierów i farb – firma Babcock Wanson ma rozwiązanie spełniające potrzeby każdego procesu.

Jednym z najważniejszych czynników w zarządzaniu bitumem jest podgrzewanie zbiorników magazynowych produktu. Temperatura bitumu musi być utrzymywana na odpowiednio wysokim poziomie (jest to zwykle stała temperatura 165°C), aby utrzymać jego stan ciekły i zapewnić możliwość pompowania produktu po dostarczeniu do klienta. Gdy temperatura bitumu za bardzo się zmniejszy, pompowanie, a co za tym idzie wykorzystanie, staje się trudne lub wręcz niemożliwe. Oznacza to zatem, że dokładne i niezawodne źródło ciepła ma pierwszorzędne znaczenie.

Zalecenia dotyczące produktów

Istnieją trzy podstawowe źródła ciepła, które są powszechnie stosowane do ogrzewania zbiorników akumulacyjnych asfaltu. Pierwszym z nich i najbardziej podstawowym źródłem jest ciepła woda, która stosowana w wysokociśnieniowym systemie zamkniętym może zapewnić duży poziom transferu ciepła. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy woda znajduje się pod wysokim ciśnieniem, oraz wiąże się z ograniczonymi możliwościami ewentualnego podniesienia temperatury o kilka stopni.

Drugim wykorzystywanym źródłem ciepła jest para wodna. Ta najbardziej tradycyjna forma ogrzewania procesowego, wykorzystująca parę produkowaną przez kotły płomieniówkowe lub wężownicowe wytwornice pary, oferuje wiele takich zalet, jak wysoki współczynnik przenikania ciepła, dobra charakterystyka ciepła utajonego przy niskich ciśnieniach i możliwość utrzymania przenikania ciepła w stałych temperaturach. Ta metoda ogrzewania zbiorników akumulacyjnych bitumu jest nadal szeroko stosowana. Jednocześnie jest szybko zastępowana przez piece grzewcze na olej termiczny ze względu na ich bardzo prostą obsługę w wysokiej temperaturze w zamkniętej pętli i przy niskim ciśnieniu.

Ponieważ system na olej termiczny zasadniczo wykorzystuje w systemie zamkniętym nośnik ciepła inny niż woda, działa jako bezstratny obieg niskociśnieniowy. Straty ciepła są minimalne, dzięki czemu jest to najbardziej efektywna metoda ogrzewania zbiorników asfaltu. W przeciwieństwie do systemów parowych, które ze względu na swoje rozmiary muszą znajdować się w oddzielnej maszynowni, systemy na olej termiczny zajmują mało miejsca. Z tego względu nie tylko nie wymagają specjalnych prac przygotowawczych w zakładzie, ale mogą także być użytkowane na małych przestrzeniach. Oznacza to, że w większości przypadków można je montować w pobliżu ogrzewanych zbiorników.

Dostępne usługi

Aby zapewnić wysoką dostępność operacyjną sprzętu, firma Babcock Wanson oferuje usługi serwisu i pomocy technicznej, które mogą być dostosowane do potrzeb klienta.

  • Serwis telefoniczny i krótkie czasy reakcji: Wdrożenie rygorystycznego planu regularnego serwisu i konserwacji zapewnia klientom większą niezawodność i wydajność sprzętu.
  • Zobowiązanie dostępności: Rozległa sieć inżynierów serwisowych Babcock Wanson jest w pełni wykwalifikowana i przeszkolona, aby reagować na wszelkie potrzeby serwisowe związane z grzejnikami i kotłami.

Materiały budowlane – Kotły przemysłowe – Klienci

ALSTOM-logo
ARCELOR-MITTAL-logo
BOUYGUES-CONSTRUCTION-logo
Gurit-logo
jaguar-land-rover-logo
PSA-PEUGEOT-CITROEN-logo