Modulo+

Modulo+-gasbranders van Babcock Wanson zijn ontwikkeld in samenwerking met ADEME en bieden uitgebreide operationele flexibiliteit, verbeterde energiebesparingen en aanzienlijk lagere NOx-emissies. Modulo+ wordt geleverd met een speciaal aangepaste verbrandingsluchtventilator, dubbele gasstraten, telkens met stroombewaking, en een speciaal ontwikkelde verbrandingskop voor een hoge turndown en een zeer lage NOx-werking.

Categorieën:

Modulo+-gasbranders

  • Beschikbare brandstof: aardgas, vloeibaar gas
  • Van 2 tot 24 MW
  • Turndownverhouding 1 op 12.
  • Zeer lage NOx-werking ≤ 60 mg/Nm³ bij 3% O2 (overeenkomstig EN676).
  • Minimale overtollige lucht over het hele werkingsgebied.
  • Een hoge turndownverhouding betekent lagere totale verliezen ten gevolge van een verminderd aantal spoelgangen.