Modulo+

Opracowane we współpracy z ADEME, palniki gazowe Modulo+ firmy Babcock Wanson zapewniają zwiększoną elastyczność działania, wyższą oszczędność energii i znacznie zmniejszoną emisję NOx. Palniki Modulo+ są wyposażone w specjalnie dopasowany wentylator powietrza do spalania, podwójny ciąg gazowy, każdy z monitorowaniem przepływu, oraz specjalnie opracowaną głowicę spalania do pracy przy wysokim skalowaniu oraz bardzo niskich poziomach emisji NOx.

Palniki gazowe Modulo+

  • Dostępne paliwo: gaz ziemny, gaz skroplony
  • Od 2 do 24 MW
  • Współczynnik skalowania 1:12.
  • Bardzo niska emisja NOx ≤ 60 mg/Nm³ przy 3% O2 (zgodnie z normą EN676).
  • Minimalny nadmiar powietrza w całym zakresie roboczym.
  • Wysoki współczynnik skalowania oznacza mniejsze całkowite straty wynikające z mniejszej liczby cykli czyszczenia.