Recuperatieve naverbranders

Recuperatieve naverbranders zijn bestemd voor industriële processen waarbij er sprake is van een combinatie van energiebehoefte en afgasoxidatie. Dit soort thermische naverbranders is voornamelijk geschikt voor hogere VOS-concentraties en lagere afgasdebieten.

Categorieën:

Werkingsprincipe

Verontreinigende gassen worden verwarmd tot een hoge temperatuur – doorgaans hoger dan 800 °C – in een verbrandingskamer gedurende 0,6 – 2,0 seconden, om deze gassen volledig te oxideren voordat ze naar de atmosfeer worden afgevoerd. Met behulp van warmteterugwinningsinstallaties wordt energie teruggewonnen uit de uitlaatstroom voor hergebruik in het proces of elders, waardoor de totale exploitatiekosten worden verlaagd.

Een recuperatieve naverbrander bestaat doorgaans uit:

 • Een invertergestuurde ventilator voor de overbrenging van afgas
 • Een voorverwarmer voor het afgas
 • De naverbrander
 • Bedieningspaneel voor systeemregeling met PLC- en bedieningsinterfacepaneel (MMI)
 • Warmteterugwinningsinstallaties die warmte kunnen terugwinnen in thermische vloeistof, stoom, warm water of water en/of lucht op hoge temperatuur en onder druk

Voordelen van recuperatieve naverbranders

 • Continue regeling van emissies
 • Eenvoudige regeling en eenvoudig beheer
 • Snel starten
 • Hoge energieterugwinning
 • Veiligheid en betrouwbaarheid met volledige gevarencontrole
 • Afgasbereik 500 tot 30 000 Nm³/h