Regeneratieve naverbranders

Regeneratieve naverbranders worden gebruikt wanneer er geen behoefte is aan warmteterugwinning, of wanneer de hoeveelheid warmte die kan worden teruggewonnen te klein is om een thermische naverbrander met terugwinning te rechtvaardigen. Ze zijn ook goed geschikt voor processen die grote hoeveelheden uitlaatgassen met een relatief laag VOS-gehalte afvoeren.

Categorieën:

Werkingsprincipe

De VOS’en bevattende lucht uit het proces wordt afgevoerd naar de naverbrander door middel van een ventilator voor de overbrenging van afgas met variabele snelheidsregeling. Het afgas wordt verwarmd in de aanvoertoren, door de verbrandingskamer geleid en gekoeld in de afvoertoren, die allemaal gevuld zijn met een gespecialiseerd keramisch materiaal.

Om de beste thermische oxidatie van de VOS’en te bereiken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Temperatuur tussen 750 en 950 °C
 • Rusttijd van het afgas in de verbrandingskamer ligt tussen 0,6 en 1 seconde
 • Goede turbulentie om afgas en zuurstof efficiënt te mengen

Een regeneratieve thermische naverbrander bestaat doorgaans uit:

 • Een ventilator voor de overbrenging van afgas met automatisch regelsysteem
 • Warmteopslagtorens die gevuld zijn met keramisch materiaal (2, 3 of 5 torens naargelang van de operationele criteria)
 • Een systeem van automatische kleppen voor afgasverdeling door de torens (ontworpen en geproduceerd door Babcock Wanson)
 • Verbrandingskamer met een of meerdere modulerende automatische gas-/brandstofbranders
 • Bedieningspaneel met PLC- en bedieningsinterfacepaneel (MMI)

Voordelen van regeneratieve naverbranders

 • Even doeltreffend als een recuperatieve thermische naverbrander, met lagere NOx-emissies
 • Geschikt voor uitlaatstromen met een hoog debiet en een laag VOS-gehalte
 • Continue regeling van de emissies
 • Eenvoudig beheer van de werking
 • Minder onderhoud
 • Lager gas-/brandstofverbruik: de regeneratieve naverbrander kan autotherme condities bereiken met zeer lage VOS-concentraties
 • Autonome installatie die geen afval of warmte produceert, die vervolgens moeten worden teruggewonnen
 • Bereik van 1000 tot 150 000 Nm³/h