ROTO Concentrator

De typische functie bestaat in het behandelen van processtromen tussen 25 000 tot 300 000 Nm³/h met een laag VOS-gehalte. Een rotoconcentrator is een zeoliet bevattend draaiend wiel dat tijdelijk VOS’en adsorbeert op de matrix, waardoor ze uit de afgasstroom worden verwijderd, en dat op zijn beurt voor een VOS-rijke stroom met een veel lager debiet zorgt voor behandeling met traditionele oxidatietechnieken. Deze concentrator is eenvoudig te gebruiken, zeer doeltreffend voor het verlagen van VOS-emissies, veilig en zeer kosteneffectief in vergelijking met andere technologieën zoals actieve-koolfiltratie.

Categorieën:

Ontwerp en werking

Het draaiende wiel is een honingraatstructuur die gevormd is door een matrix die zeolieten bevat. Zeolieten zijn microporeuze aluminiumsilicaatmaterialen die een zeer grote oppervlakte bieden voor de adsorptie van VOS-soorten. De rotoconcentrator draait met een variabele snelheid, doorgaans 1 tot 3 omwentelingen/uur, afhankelijk van de procesomstandigheden.

90 tot 95% van de procesafgasstroom wordt door het rotoconcentratorwiel en op de schoorsteen geleid, waarbij de VOS’en tijdelijk worden geadsorbeerd op het zeoliet.

De resterende 5-10% van de stroom wordt verwarmd en door een deel van het rotoconcentratorwiel geleid. Hier zorgt de warmte ervoor dat de VOS’en worden gedesorbeerd uit de zeolietmatrix, waardoor de stroom na een daaropvolgende koelfase wordt teruggebracht in de vereiste toestand om de cyclus voort te zetten. Deze sterker geconcentreerde stroom wordt dan behandeld in een naverbrander (meestal in een regeneratieve naverbrander die vaak autotherm kan werken) die zich stroomafwaarts van de rotoconcentrator bevindt. Dit vermindert of elimineert de steunbrandstof die nodig is om de totale processtroom te behandelen.

Voordelen

  • In staat om een ​grote hoeveelheid afgas met een breed scala aan VOS’en te behandelen, op een zeer kosteneffectieve manier
  • Verminderingspercentage > 98%
  • Afvlakking van VOS-concentratiepieken zorgt voor zeer betrouwbare emissies
  • Laag energieverbruik
  • Maakt de regeneratieve naverbrander voor de vereiste processtroom minstens 10 keer kleiner
  • Duurzame wielconstructie (geen periodieke vervanging vereist)
  • Gebruiksvriendelijk besturingssysteem
  • Lage onderhoudskosten
  • Minder vloeroppervlakte vereist in vergelijking met andere technologieën om dezelfde processtroom te behandelen