Deodoriserende naverbranders

De deodoriserende naverbranders van Babcock Watson zijn over de hele wereld bekend als de beste beschikbare technologie om een einde te maken aan geuren die worden gegenereerd door verschillende productieprocessen. Ze zijn speciaal ontworpen om in overeenstemming te zijn met de toepassing, en zijn afgestemd op de specifieke eisen van elk industrieel proces.

Categorieën:

Werkingsprincipe

Geuren worden doorgaans verwerkt op temperaturen tot 950 °C met een rusttijd van ongeveer 0,8 seconden. Een warmteterugwinningsketel wint energie terug uit de rookgasstroom en voert deze terug naar het proces met behulp van stoom of thermische vloeistof als warmteoverdrachtsmedium. De rusttijden zijn afgestemd op het proces en de lokale regels.

Waarvoor zijn deodoriserende naverbranders het meest geschikt?

Industriële toepassingen zijn gevarieerd en omvatten:

  • Industriële bakprocessen
  • Vleesverwerking
  • Destructie
  • Koffie branden en gerst roosteren
  • Rubber vulkaniseren en gieten

Voordelen van deodoriserende naverbranders

  • Totaal rendement van het systeem hoger dan 99%
  • Uitstekend rendement op het gebied van het uit de weg ruimen van geuren
  • Mogelijk gebruik van dierlijke talg als primaire brandstof, met stookolie of aardgas als reservebrandstof
  • Geoptimaliseerde investerings- en exploitatiekosten