Warmteterugwinningssysteem

Inleiding

Met een steeds groter wordende focus op energiebesparing, die zowel vanuit financieel als vanuit milieuoogpunt voordelig is, biedt Babcock Wanson een breed scala aan warmteterugwinningsapparatuur aan, van geretrofitte uitlaatgasvoorverwarmers tot autonome stoom- of verwarmdevloeistofketels voor afvalwarmteterugwinning plus maatoplossingen om aan de behoeften van klanten te voldoen.

Vrijwel alle industriële processen vereisen warmte en/of genereren warmte als onderdeel van de industriële cyclus. De warmte laten verdwijnen in de omgeving is verspilling en is vaak gebonden aan wetgeving. Die warmte terugwinnen en hergebruiken zorgt voor een duurzamer proces en heeft financiële voordelen naast de inachtneming van alle milieueisen. Hiervoor kunnen systemen voor warmteterugwinning worden gebruikt; ze verzamelen ‘afvalwarmte’ en voeren deze terug naar het oorspronkelijke proces of gebruiken de warmte voor andere doeleinden.

Werkingsprincipe

Lucht/vloeistof – Uitlaatgas op hoge temperatuur wordt door een warmteterugwinningsapparaat gevoerd, bijvoorbeeld een vlampijpstoomketel of een spiraalpijpvloeistofverhitter, waarbij de teruggewonnen warmte in de vorm van stoom, warm water of thermische vloeistof wordt teruggevoerd naar het proces.

Lucht/lucht – Een van de meest gebruikelijke manieren om energie terug te winnen, bestaat erin verse lucht voor te verwarmen voor een proces, waarbij het uitlaatgas of de afgevoerde lucht uit het proces wordt gebruikt. Dit kan de vorm aannemen van een lucht-luchtwarmtewisselaar stroomafwaarts van een primair warmteterugwinningsapparaat zoals hierboven wordt beschreven, of als een manier om relatief laagwaardige warmte uit uitlaatgas terug te winnen. In beide gevallen wordt uitlaatgas van een industrieel proces door een warmteterugwinningsapparaat gevoerd, waar de warmte-energie wordt onttrokken voordat de gekoelde lucht naar de atmosfeer wordt geleid. Tegelijkertijd wordt zuivere, verse lucht aangezogen aan de andere kant van de warmtewisselaar, waarbij de onttrokken warmte wordt opgevangen. De voorverwarmde lucht kan worden teruggevoerd naar het proces, wat betekent dat er minder warmte nodig is voor dat proces, of elders worden gebruikt.

De twee luchtstromen moeten niet onmiddellijk worden gemengd om warmteoverdracht mogelijk te maken. Er zijn verschillende methodes om dit te doen, waaronder enkele complexe warmtewisselaars die tot 95% van de afvalwarmte kunnen opvangen.

Waarvoor zijn systemen voor warmteterugwinning het best geschikt?

Deze lijst is uitgebreid omdat in theorie elk industrieel proces dat afvalwarmte produceert, kan profiteren van een systeem voor warmteterugwinning. Veelvoorkomende bronnen van afvalwarmte die gemakkelijk kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt, zijn onder meer:

 • Stromen van uitlaatgas op hoge temperatuur uit smeltovens, bakovens, heteluchtkamers en drogers
 • Ketelrookgassen
 • Spuien van ketels
 • Luchtcompressoren
 • Koelinstallatie
 • Heet vloeibaar afval
 • Energiecentrale
 • Koelsystemen voor procesinstallaties

Voordelen van systemen voor warmteterugwinning

 • Kosteneffectief
 • Verlaagt het energieverbruik
 • Duurzaam

Toont alle 5 resultaten