Systemy Odzysku Ciepła

Wprowadzenie

W związku ze stale rosnącym naciskiem na oszczędność energii, która jest korzystna zarówno z finansowego, jak i ekologicznego punktu widzenia, firma Babcock Wanson oferuje szeroką gamę urządzeń do odzysku ciepła – od montowanych dodatkowo ekonomizerów spalin po samodzielne kotły z odzyskiem ciepła odpadowego lub od kotłów na olej termiczny po rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.

Praktycznie wszystkie procesy przemysłowe wymagają ciepła i/lub generują ciepło w ramach cyklu przemysłowego. Zezwolenie na proste rozproszenie ciepła do otoczenia to marnotrawstwo, które często podlega ustawowym grzywnom. Odzyskanie i ponowne wykorzystanie tego ciepła sprawia, że proces staje się bardziej zrównoważony. Poza gwarancją spełnienia wszelkich wymogów ochrony środowiska takie podejście zapewnia również oszczędność pieniędzy. To tutaj najważniejszą rolę odgrywają systemy odzysku ciepła. Zbierają i przekierowują one ciepło „odpadowe”, doprowadzając je z powrotem do pierwotnego procesu lub wykorzystując do innych celów.

Zasada działania

Powietrze/płyn – Spaliny o wysokiej temperaturze są przepuszczane przez urządzenie do odzysku ciepła, na przykład kocioł parowy z rurą płomieniową lub podgrzewacz płynów z wężownicą. Odzyskane ciepło w postaci pary, gorącej wody lub oleju termicznego wraca do procesu.

Powietrze/powietrze – Jednym z najczęstszych sposobów odzyskiwania energii jest wstępne podgrzewanie świeżego powietrza wejściowego z wykorzystaniem wylotowych gazów spalinowych lub powietrza wylotowego. Może się to odbywać za pośrednictwem wymiennika powietrze-powietrze umieszczonego za urządzeniem do odzysku ciepła pierwotnego, jak opisano powyżej, lub poprzez odzysk względnie niskiego ciepła ze spalin. W obu przypadkach spaliny z procesu przemysłowego są kierowane przez urządzenie do odzysku ciepła, gdzie energia cieplna jest odbierana przed uwolnieniem schłodzonego powietrza do atmosfery. Jednocześnie czyste, świeże powietrze jest zasysane z drugiej strony wymiennika, gdzie przejmuje odebrane ciepło. Wstępnie ogrzane powietrze może być doprowadzone z powrotem do procesu – co oznacza, że proces będzie potrzebować mniej własnego ciepła – lub wykorzystane gdzie indziej.

Dwa strumienie powietrza nie muszą się bezpośrednio mieszać, aby umożliwić transfer ciepła. Istnieje wiele metod realizacji tego celu, między innymi za pomocą zaawansowanych wymienników ciepła, które mogą przechwytywać do 95% ciepła odpadowego.

Do czego najlepiej nadają się systemy odzysku ciepła?

Ta lista jest obszerna, ponieważ z systemu odzysku ciepła może teoretycznie korzystać każdy proces przemysłowy wytwarzający ciepło odpadowe. Powszechnymi źródłami ciepła odpadowego, które można łatwo odzyskać i ponownie wykorzystać, są m.in:

 • Wysokotemperaturowe strumienie spalin z pieców, palenisk, piekarników i suszarni
 • Spaliny z kotłów
 • Woda spustowa z kotła
 • Sprężarki powietrza
 • Instalacje chłodnicze
 • Gorące ścieki płynne
 • Elektrownie
 • Systemy chłodzenia instalacji procesowych

 

Zalety systemów odzysku ciepła

 • Efektywność kosztowa
 • Mniejsze zużycie energii
 • Zrównoważone użytkowanie

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5