Thermische ontluchting

Standaard: debiet van het behandelde water van 2 tot 30 m³/h
Speciaal: afgestemd op uw eisen

Thermische ontluchting is een waterzuiveringstechnologie die gebaseerd is op de wet van Henry. De wet van Henry stelt dat de hoeveelheid opgelost gas in een vloeistof evenredig is met de partiële druk van het gas in de gasfase. Opgeloste zuurstof en andere opgeloste gassen kunnen uit water worden verwijderd door de watertemperatuur en de druk te verhogen, en dat wordt in onze thermische ontluchter gerealiseerd door stoominjectie.

Babcock Wanson ontwerpt en produceert op maat gemaakte apparatuur voor thermische ontluchting. Door alle soorten opgeloste gassen uit water te verwijderen, verkleint thermische ontgassing de behoefte aan chemische behandeling. Daardoor wordt de levensduur van de apparatuur gegarandeerd, wordt de stoomkwaliteit gehandhaafd en worden de exploitatiekosten verlaagd.

Onder druk staande thermische ontluchter

Een onder druk staande thermische ontluchter, die met ongeveer 0,3 barg werkt, maakt het mogelijk om de temperatuur van het water te verhogen tot ongeveer 105 °C, waardoor water van uitstekende kwaliteit met een zeer laag zuurstofgehalte (lager dan 0,01 mg/l) kan worden verkregen, en wordt gebruikt voor installaties die met een hoog uitgangsvermogen en onder hoge druk werken.

Het ontwerp van Babcock Wanson optimaliseert de verwijdering van opgeloste gassen. Boven een opslagvat is een ontluchtingskolom gemonteerd. Er wordt stoom in het opslagvat geïnjecteerd, waarbij de druk en de temperatuur van het water worden gehandhaafd, die omhooggaat door de ontluchtingskolom waar de grote oppervlakte het vereiste contact mogelijk maakt tussen het binnenkomende water en de stoom, om de opgeloste gassen uit het water te drijven. De resulterende gassen worden samen met een kleine hoeveelheid mediumstoom via de bovenzijde van de kolom afgevoerd. Het verkregen voedingswater is van zeer hoge kwaliteit en geschikt voor de meeste toepassingen.

Dit is een product dat op maat wordt gemaakt overeenkomstig de procesvereisten van de klanten. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Atmosferische ontluchter

Dit alternatieve ontwerp, dat een rendement oplevert dat in de buurt ligt van dat van de thermische ontluchter (0,1 mg/l) maar zonder de technische eisen van een drukvat, is zeer geschikt voor ketels met middelgrote capaciteit en middelhoge druk, en biedt een zeer zuinig alternatief voor alleen het gebruik van een chemische behandeling voor zuurstofverwijdering.

De bedrijfsvoorwaarden zijn vergelijkbaar met die van de thermische ontluchter, maar de ontluchtingstoren en de fittingen ervan zijn vervangen door een eenvoudigere koepel op de bovenzijde van de voedingswatertank met een speciaal gebouwde dompelbuis in de tank.

Toepassing van thermische ontluchting in sectoren

De waterkwaliteit is een belangrijke factor bij het waarborgen van de duurzaamheid van procesapparatuur, met name voor stoomketels. Tenzij het wordt behandeld, zal water opgeloste zuurstof en opgelost koolstofdioxide bevatten, die actieve corrosie verwekkende stoffen zijn die koolstofstaal kunnen beschadigen. Het is daarom van essentieel belang om de hoeveelheid van deze bestanddelen te beperken, om aantasting te voorkomen.

Apparatuur voor thermische ontgassing van Babcock Wanson verwijdert opgeloste zuurstof en andere gassen uit water en helpt zo het risico van corrosie uit te sluiten. Babcock Wanson biedt expertise in ketelwaterbehandeling aan en stelt zijn kennis ter beschikking voor een nauwkeurige berekening van de ROI (rendement op de investering).

Eenvoudige installatie

Apparatuur voor thermische ontgassing kan op de locatie worden geïnstalleerd of worden geleverd als een geïntegreerde op een frame gemonteerde opstelling, die een eenvoudige en snelle installatie mogelijk maakt.

Milieuvriendelijk

Thermische ontgassing is een fysiek alternatief voor een eenvoudige chemische behandeling om opgeloste gassen te verwijderen. Het kan de behoefte aan chemicaliën van het proces aanzienlijk verkleinen en helpt de vereisten met betrekking tot de behandeling van chemicaliën op de locatie en de behoeften op het gebied van de verwijdering van afvalstoffen te beperken.

Betrouwbaarheid en veiligheid

  • Thermische ontgassing helpt de totale exploitatiekosten te verlagen en de eventuele impact op het milieu van de chemische behandeling van het voedingswater te verkleinen.
  • Een zeer laag zuurstofgehalte van minder dan 0,05 mg/l of 0,01 mg/l, afhankelijk van de gebruikte technologie.
  • Thermische ontluchting verlaagt het risico van zuurstofcorrosie en beperkt de exploitatiekosten tegelijkertijd tot een minimum.
  • Door het toegevoerde voedingswater op de hoogst mogelijke temperatuur te houden, wordt het rendement van de ketelinstallatie verhoogd. De ketel moet immers minder energie verbruiken.