Odgazowanie termiczne

Standardowo: Przepływ uzdatnionej wody od 2 do 30 m3/godz.
Indywidualnie: Dostosowane do potrzeb klienta

Odgazowanie termiczne to technologia uzdatniania wody bazująca na prawie Henry’ego. Prawo Henry’ego mówi, że ilość gazu rozpuszczonego w cieczy jest proporcjonalna do ciśnienia cząstkowego gazu w fazie gazowej. Rozpuszczony tlen i inne rozpuszczone gazy można usunąć z wody poprzez zwiększenie jej temperatury i ciśnienia, co można osiągnąć w naszym odgazowywaczu termicznym poprzez wtrysk pary.

Firma Babcock Wanson projektuje i produkuje niestandardowe urządzenia do odgazowania termicznego, które doskonale uzupełniają każdą instalację. Odgazowanie termiczne, poprzez usuwanie wszelkiego rodzaju rozpuszczonych gazów z wody, zmniejsza zapotrzebowanie na obróbkę chemiczną i wydłuża w ten sposób żywotność urządzeń, utrzymuje jakość pary i zmniejsza koszty eksploatacji.

Ciśnieniowy odgazowywacz termiczny

Ciśnieniowy odgazowywacz termiczny, pracujący pod ciśnieniem ok. 0,3 barów(g), pozwala zwiększyć temperaturę wody do ok. 105°C, co umożliwia uzyskanie wody o doskonałej jakości i bardzo niskiej zawartości tlenu (poniżej 0,01 mg/l). Odgazowywacz ten jest stosowany w instalacjach, które pracują z wysoką wydajnością i ciśnieniem.

Konstrukcja firmy Babcock Wanson optymalizuje usuwanie rozpuszczonych gazów. Nad zbiornikiem magazynowym jest montowana kolumna odpowietrzająca. Para wodna jest wtryskiwana do zbiornika magazynującego przy utrzymaniu ciśnienia i temperatury wody. Następnie wznosi się w górę przez kolumnę odpowietrzania, której duża powierzchnia umożliwia kontakt między doprowadzaną wodą i parą wodną, skutkujący usunięciem rozpuszczonych gazów z wody. Powstające gazy wraz z niewielką ilością pary nośnej są odprowadzane przez szczyt kolumny. Uzyskana woda zasilająca charakteryzuje się wysoką jakością i nadaje się do większości zastosowań.

To urządzenie jest projektowane na zamówienie zgodnie z wymaganiami procesowymi klientów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

Odgazowywacz atmosferyczny

Ta alternatywna konstrukcja zapewnia wydajność zbliżoną do odgazowywacza termicznego (0,1 mg/l), ale eliminuje wymogi techniczne stawiane zbiornikowi ciśnieniowemu. Nadaje się dobrze do kotłów o średniej wydajności i ciśnieniu oraz stanowi bardzo ekonomiczną opcję dla chemicznego oczyszczania tlenu.

Warunki pracy są podobne do warunków pracy odgazowywacza termicznego, ale wieża odgazowująca i jej kształtki są zastąpione prostszą kopułą zainstalowaną na górze zbiornika wody zasilającej ze specjalnie skonstruowaną rurą zanurzeniową w zbiorniku.

Zastosowanie termicznego odpowietrzania w przemyśle

Jakość wody to ważny czynnik zapewniający trwałość urządzeń procesowych – szczególnie w przypadku kotłów parowych. Woda, o ile nie zostanie poddana uzdatnieniu, będzie zawierać rozpuszczony tlen i ditlenek węgla. Gazy te są aktywnymi czynnikami korozyjnymi mogącymi uszkodzić stal węglową. W związku z tym dąży się do ograniczenia objętości tych gazów.

Urządzenia do odgazowywania termicznego firmy Babcock Wanson usuwają rozpuszczony tlen i inne gazy z wody, co pomaga wyeliminować ryzyko korozji. Babcock Wanson oferuje specjalistyczną wiedzę z zakresu uzdatniania wody kotłowej oraz doświadczenie umożliwiające dokładne obliczenie wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI, Return of Investment).

Prosta instalacja

Urządzenia do odgazowania termicznego mogą być instalowane na miejscu u klienta lub dostarczane jako zintegrowany układ na palecie, co zapewnia łatwą i szybką instalację.

Troska o środowisko naturalne

Odgazowanie termiczne to fizyczna alternatywa dla prostej obróbki chemicznej, pozwalająca usunąć rozpuszczone gazy. Może radykalnie zmniejszyć zapotrzebowanie na substancje chemiczne w procesie, zmniejszyć wymagania w zakresie obchodzenia się z chemikaliami w zakładzie oraz potrzeby w zakresie usuwania odpadów.

Niezawodność i bezpieczeństwo

  • Odgazowanie termiczne pomaga zredukować ogólne koszty eksploatacji oraz wpływ, jaki chemiczna obróbka wody zasilającej wywiera na środowisko naturalne.
  • Zapewnia bardzo niską zawartość tlenu, poniżej 0,05 mg/l lub 0,01 mg/l, w zależności od zastosowanej technologii.
  • Odgazowywanie termiczne zmniejsza ryzyko korozji tlenowej i jednocześnie minimalizuje koszty eksploatacji.
  • Utrzymanie możliwie wysokiej temperatury dopływu wody zasilającej zwiększa wydajność kotłowni poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię w kotle.