Het imago van het Concept Good Loop 2

GOOD LOOP-concept – NOx-reductie

Het GOOD LOOP-concept is een exclusieve, innovatieve en milieuvriendelijke technologie, welke is ontwikkeld door babcock wanson.

De Babcock Wanson Group wordt gedreven door de noodzaak om de milieu-impact van de bedrijvigheid van onze industriële klanten te verminderen. Het Burner Product Line-team werkt al vele jaren aan het verminderen van de NOx-emissies van onze apparatuur en biedt nu dit nieuwe concept aan: GOOD LOOP.

Het imago van het Concept Good Loop 6

In 2017 werd het project “INTEGRAL” opgestart. Gefinancierd door ADEME als onderdeel van de Cortea-oproep voor projecten (overeenkomst nr. 1781C0018 ondertekend in 2017), had het “INTEGRAL”-project de ambitieuze doelstelling om een concept te vinden dat een vermindering van 20 mg/Nm3 NOx op huidige gasapparatuur mogelijk zou maken, terwijl de energieprestaties van de thermische apparatuur behouden blijven.

Het innovatieve idee van INTEGRAL is om aan het ketellichaam te werken met als doel een NOx-reductietechniek te integreren. Vóór 2017 was het ontwerp van het ketellichaam nooit bedacht met als doel de vervuilende uitstoot te verminderen.

De efficiëntie- en kostencriteria werden geoptimaliseerd, maar het principe om de ketel te betrekken bij NOx-reductie was eerder nooit onderzocht. De Low NOx Ketel moest nog worden uitgevonden.

Het brander-team werkte op twee verschillende manieren. De eerste bestond uit het bedenken van verschillende ovenvormen om de interne recirculatie te vergroten. Deze aanpak was niet sluitend, maar het stelde ons wel in staat om de diameters van de vuurhaarden van onze ketels te optimaliseren, wat resulteerde in een reductie van 10 mg/Nm3 NOx.

Het imago van het Concept Good Loop 3

De tweede benadering, gebaseerd op een systeem van interne rookgasrecirculatie in de ketel, bleek veel interessanter. Na een reeks studies en modellering concentreert het team zich op deze benadering, om het GOOD LOOP-concept verder door te ontwikkelen.

 

Het imago van het Concept Good Loop 4

 

Het GOOD LOOP-concept maakt gebruik van EGR (Exhaust Gas Recirculation) als NOx-reductietechnologie.

Het innovatieve karakter van het GOOD LOOP-concept ligt in de directe injectie van gerecyclede rookgassen in de verbrandingskamer door een extra, toegewijde ventilator.

GOOD LOOP wordt geleverd in de vorm van een compacte kit en indien van toepassing stroomopwaarts van de economiser geplaatst. Het maakt de afzuiging van rookgassen aan de uitlaat van de ketel mogelijk. Het ketellichaam is aangepast om de injectie van rookgassen in de oven mogelijk te maken, stroomopwaarts van de vuurvaste blokken. De uitlaatgasrecirculatieventilator heeft een eigen aandrijving met variabele snelheid en wordt geregeld door een onafhankelijk elektrisch paneel.

Het imago van het Concept Good Loop 5 Concreet zal GOOD LOOP het mogelijk maken om de NOx-emissies van onze tweetrapsketels op aardgas te verminderen met 20 tot 30 mg/Nm3.. De daaruit voortvloeiende winst plaatst Babcock Wanson-apparatuur als voorloper in innovatie bij termen van vermindering van stikstofoxiden, een verontreinigende stof met schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid (doordringen van de luchtwegen) en voor het milieu (bevordert de vorming van ozon, fijnstof en de verzuring van ecosystemen).

 

 

Babcock Wanson is de enige ketelfabrikant op de markt die zijn eigen branders ontwerpt en bouwt. Deze unieke expertise biedt kansen voor een lage NOx-ketel, met volledige controle over de aanpassing aan de brander en zijn verbranding, voor een perfecte ketel/brander-synergie. Het GOOD LOOP-concept illustreert volledig de wens van Babcock Wanson om zijn klanten innovatieve en steeds milieuvriendelijkere technologieën aan te bieden.