Technologia GOOD LOOP obraz 2

Technologia GOOD LOOP – najskuteczniejsza redukcja emisji NOx

Rozwiązanie GOOD LOOP to autorska, innowacyjna i przyjazna dla środowiska technologia opracowana przez firmę Babcock Wanson.

Grupa Babcock Wanson, będąc czołowym europejskim producentem urządzeń z zakresu spalania przemysłowego, ponosi szczególną odpowiedzialność za proekologiczność swoich produktów. Zbierając doświadczenia wynikające ze współpracy z naszymi klientami, stworzyliśmy rozwiązania, które skutecznie pomagają redukować wpływ przemysłu na środowisko naturalne. Wieloletnie prace koncepcyjne i badawcze naszych inżynierów zaowocowały stworzeniem technologii GOOD LOOP dla naszych palników, która gwarantuje najskuteczniejszą redukcją emisji NOx.

Concept Good Loop image 6

Firma Babcock Wanson opracowała technologię GOOD LOOP, we współpracy z francuską rządową Agencją Zarządzania Środowiskiem i Energią ADEME, w ramach programu rozwojowego „INTEGRAL”, zapoczątkowanego w 2017 roku, (projekt „Cortea” w ramach umowy nr 1781C0018 z 2017 roku). Celem programu „INTEGRAL” było stworzenie technologii zmniejszenia emisji NOx o 20 mg/Nm³, w obecnych kotłach gazowych, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności energetycznej urządzeń.

Innowacyjnym pomysłem, który zagwarantował sukces programu „INTEGRAL”, była modyfikacja korpusu kotła, w taki sposób, aby możliwe było zaimplementowanie skutecznej techniki redukcji emisji NOx. Przed 2017 rokiem nigdy nie projektowano korpusów kotłów z myślą o ograniczaniu emisji zanieczyszczeń.

Chociaż w przeszłości projekty kotłów były wielokrotnie optymalizowane pod kątem zwiększenia sprawności, czy redukcji kosztów, to jednak nigdy pod kątem redukcji NOx. Kocioł o niskiej emisji NOx (Low NOx) trzeba było dopiero zaprojektować.

Pomysł wykorzystania korpusu kotła do redukcji emisji NOx był rozwijany dwutorowo: pierwsze podejście polegało na testowaniu różnych kształtów komory spalania, aby zoptymalizować wewnętrzną recyrkulację. To sprawdziło się tylko częściowo: co prawda, w ten sposób udało się ograniczyć emisję NOx jedynie o 10 mg/Nm³, ale podczas badań opracowano sposoby optymalizacji średnic komór spalania naszych kotłów.

 

Concept Good Loop image 3

Drugie podejście, oparte na systemie wewnętrznej recyrkulacji spalin w kotle, okazało się znacznie skuteczniejsze. Po przeprowadzeniu serii badań i modelowania, zespół skupił się na tej koncepcji, aby w rezultacie opracować technologię GOOD LOOP.

 

Concept Good Loop image 4

 

GOOD LOOP wykorzystuje technologię recyrkulacji gazów spalinowych (EGR – Exhaust Gas Recirculation) w kotle, w celu zmniejszenia emisji NOx. Jednak czynnikiem powodującym, że GOOD LOOP jest technologią tak skuteczną jest zastosowanie dodatkowego, dedykowanego wentylatora, który wtłacza odzyskane spaliny do komory spalania.

Rozwiązanie GOOD LOOP dostarczane jest w postaci kompletnego zestawu o kompaktowych wymiarach, montowanego przed ekonomizerem (o ile kocioł dopuszcza taką możliwość). Dzięki temu, gazy spalinowe odzyskiwane są bezpośrednio na wylocie spalin z kotła. Korpus kotła jest zmodyfikowany w taki sposób, aby umożliwić wtłaczanie spalin do komory spalania, przed ceramicznym złożem ogniotrwałym. Wentylator recyrkulacji spalin posiada własny napęd, (falownik o zmiennej prędkości obrotowej) i jest sterowany przez niezależny panel elektryczny.

 

Concept Good Loop image 5

Technologia GOOD LOOP umożliwia zmniejszenie emisji NOx z dwuobiegowych kotłów, zasilanych gazem ziemnym, o 20 – 30 mg/Nm³. Fakt ten stawia nasze rozwiązania w pierwszym rzędzie najbardziej innowacyjnych i proekologicznych urządzeń do spalania przemysłowego. Redukcja emisji tlenków azotu pozytywnie wpływa pozytywnie zarówno na ludzkie zdrowie (szkodliwość NOx dla dróg oddechowych), jak również na środowisko naturalne (NOx m.in. zakwaszają glebę i sprzyjają powstawaniu ozonu).

 

Firma Babcock Wanson jest jedynym producentem kotłów na rynku, który projektuje i produkuje własne, autorskie palniki. Wynikające z tego unikalne doświadczenie pozwala nam na produkcję kotłów przemysłowych o niskiej emisji NOx, z idealnie dobranym palnikiem, dzięki czemu możemy zagwarantować zawsze optymalne spalanie i doskonałą synergię pomiędzy urządzeniami. Technologia GOOD LOOP perfekcyjnie ilustruje dążenie firmy Babcock Wanson do dostarczania wyłącznie innowacyjnych i coraz bardziej przyjaznych środowisku technologii.