Dopalacze regeneracyjne

Dopalacze regeneracyjne są stosowane wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby odzysku ciepła albo gdzie ilość ciepła jest zbyt mała, aby uzasadnić zastosowanie rekuperacyjnego dopalacza termicznego. Nadają się one również dobrze do procesów, w których odprowadzana jest duża ilości spalin przy stosunkowo niskiej zawartości lotnych związków organicznych (LZO).

Kategoria:

Zasada działania

Powietrze zawierające LZO z procesu jest przesyłane do dopalacza za pomocą sterowanego silnikiem wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej. Gazy wylotowe są podgrzewane w wieży wejściowej, przepuszczane przez komorę spalania i chłodzone w wieży wyjściowej, z których każda wypełniona jest specjalnym materiałem ceramicznym.

Aby osiągnąć najlepsze termiczne utlenianie LZO, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Temperatura od 750 do 950°C
 • Czas przebywania gazów wylotowych w komorze spalania od 0,6 s do 1 s
 • Zapewniona odpowiednia turbulencja w celu skutecznego zmieszania gazów wylotowych i tlenu

Regeneracyjny dopalacz termiczny zwykle obejmuje:

 • Wentylator gazów wylotowych z automatycznym systemem sterowania
 • Wieże akumulacyjne ciepła wypełnione materiałem ceramicznym (2 wieże, 3 wieże lub 5 wież w zależności od kryteriów działania)
 • System automatycznych zaworów rozprowadzających gazy wylotowe przez wieże (zaprojektowany i wyprodukowany przez Babcock Wanson)
 • Komora spalania z co najmniej jednym modulowanym automatycznym palnikiem gazowo-paliwowym
 • Panel sterowania sterownika PLC i panel interfejsu operatora (HMI)

Zalety dopalaczy regeneracyjnych

 • Skuteczność jak w rekuperacyjnych dopalaczach termicznych, ale z niższą emisją NOx
 • Nadają się do strumieni spalin o wysokim przepływie i niskiej zawartości LZO
 • Ciągła kontrola emisji
 • Prosta obsługa
 • Niższe wymogi w zakresie konserwacji
 • Zmniejszone zużycie gazu/paliwa: dopalacz regeneracyjny może osiągnąć warunki autotermiczne przy bardzo niskim stężeniu LZO
 • Niezależna instalacja, który nie wytwarza ciepła odpadowego ani ciepła wymagającego późniejszego odzysku
 • Wydajność od 1000 do 150 000 Nm³/godz.