Produkcja sprzętu bardzo wysokiej jakości przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i opóźnień.

Zespół gotowy pomagać naszym klientom! Sieć ekspertów i lokalnych inżynierów serwisowych zaangażowanych w obsługę lokalizacji klienta.

Każdego dnia nasze zespoły przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z najwyższymi standardami.

Nasze podstawowe działania

Kierownik ds. projektu i projektowania (M/K)
Odpowiada za przeprowadzenie badań dotyczących produkcji i za wdrażanie urządzeń przeznaczonych do zarządzania kotłami zgodnie ze specyfikacją klienta i wewnętrznymi wytycznymi technicznymi.

Główne obowiązki

  • Sporządzanie schematów elektrycznych, programowanie sterowników PLC i zarządzanie nazewnictwem materiałów w narzędziu CAPM

Wsparcie techniczne

  • W warsztacie podczas prób i rozruchu kotłów
  • Dla inżynierów pracujących przy istniejących instalacjach lub w przypadku modernizacji
  • Dla Kierowników projektów w ramach sporządzania ofert handlowych
Wymagany profil:
  • Dyplom z dziedziny kontroli przemysłowej i regulacji automatycznej
  • Umiejętność obsługi narzędzi komputerowych SEE ELECTRICAL EXPERT, AUTOCAD lub ich odpowiedników
  • Umiejętność programowania sterowników PLC (OMRON, SIEMENS, TELEMECANIQUE)


Babcock Wanson w liczbach

+

Kotłowni

+

Tys. zainstalowanych produktów

Stanowiska w Babcock Wanson