Kontrola Jakości

Przemysłowe obiekty spalania energetycznego wywierają duży wpływ na środowisko naturalne.

 • Zużycie paliw kopalnych powoduje emisję dwutlenku węgla (CO2). Im niższa sprawność energetyczna instalacji, tym wyższa emisja CO2.

Lokalne regulacje prawne mogą nakładać na zakład wymogi dotyczące sprawności. W zależności od liczby zainstalowanych urządzeń do spalania i ogólnej wielkości obiektu może to wymagać różnych metod przeprowadzania pomiarów i regularnych testów. W typowej kotłowni monitorowanie emisji może być wymagane wyłącznie zgodnie z zaplanowanymi interwałami konserwacji palnika, jednak w przypadku większych instalacji może być konieczne ciągłe monitorowanie i rejestrowanie.

 • W zależności od paliwa oprócz CO2 mogą być emitowane także inne zanieczyszczenia. W przypadku paliw ciekłych i gazowych te zanieczyszczenia to tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx) oraz pył i cząstki stałe (bardziej istotne w przypadku paliw ciekłych).

Lokalne przepisy mogą również nakładać wymogi dotyczące dopuszczalnych emisji. W Europie szczegółowe limity emisji określa Dyrektywa w sprawie średnich obiektów energetycznego spalania (MCPD). Te środki regulacyjne są stosowane w całej Europie w oparciu o przepisy lokalne, które często mogą nakładać bardziej rygorystyczne ograniczenia.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania Techniczno-Handlowe, skontaktuj się z jednym z naszych przedstawicieli regionalnych.

Nasi Eksperci

SPRZEDAŻ

Doradcy Techniczno-Handlowi służą pomocą podczas doboru urządzeń oraz na etapie przygotowania oferty. Wykwalifikowany zespół ds. sprzedaży gwarantuje sprawną realizację projektu – od opracowania specyfikacji technicznej przez dostawę, montaż aż po uruchomienie.

Firma Babcock Wanson znana jest z wysokiej jakości rozwiązań w zakresie przemysłowych urządzeń grzewczych – od produkcji przez konserwację i  wsparcie posprzedażowe.

Kluczowym czynnikiem stanowiącym o sukcesie Babcock Wanson jest nasza zdolność do oferowania pełnego zakresu produktów i usług dla kotłowni oraz innych rozwiązań w zakresie urządzeń grzewczych do wielu procesów. Cała gama oferowanych produktów oraz usług dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Wszystkim produktom dostarczanym przez Babcock Wanson towarzyszy pełne wsparcie techniczne, łącznie z umowami serwisowymi i konserwacyjnymi dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klienta.

Oprócz szerokiej gamy wysokiej jakości produktów inżynieryjnych, Babcock Wanson oferuje również rozwiązania «pod klucz ». Dysponujemy wiedzą inżynieryjną i doświadczeniem, które pozwalają dopasowywać nasze produkty i instalacje do potrzeb klientów w ramach opracowywania innowacyjnych rozwiązań.

TECHNIKA

Ciężko pracujemy i dajemy z siebie jak najwięcej, aby móc czerpać satysfakcję z czołowej pozycji naszej firmy wśród dostawców urządzeń grzewczych dla procesów przemysłowych na świecie. Korzyści gwarantowane klientom Babcock Wanson:

 • Wysoka sprawność i świadoma ekologicznie wydajność;
 • Zawsze w czołówce innowacji;
 • Siła międzynarodowej sieci, wspieranej lokalnymi placówkami serwisowymi;
 • Wyjątkowo szeroka gama rozwiązań w zakresie ogrzewania procesowego, dopasowana do potrzeb klientów;
 • Ponad sto lat doświadczenia inżynieryjnego i specjalistycznej wiedzy;
 • Rozwiązania dostosowane do potrzeb – od produktów po umowy serwisowe i konserwacyjne;
 • Pełne wsparcie posprzedażowe;
 • Podejście oparte na innowacyjnych rozwiązaniach;
 • Tysiące instalacji i zadowolonych klientów.
LOKALIZACJA

Firma Babcock Wanson od swoich początków przypadających na koniec XIX wieku urosła do rangi głównego międzynarodowego dostawcy przemysłowych urządzeń grzewczych.

 • To międzynarodowa organizacja z ośmioma lokalnymi oddziałami działającymi w Europie i wokół niej.
 • Dwa główne zakłady produkcyjne w Europie oraz inne zakłady inżynieryjne i firmy montażowe.
 • Ponad 600 pracowników, z czego więcej niż połowa zajmuje się obsługą i serwisem posprzedażowym.
 • Ogólnoświatowa sieć partnerów handlowych i technicznych.
 • Ponad 300 inżynierów serwisowych w całej Europie.

Wprowadzanie Innowacji

Cele zrównoważonego rozwoju

Babcock Wanson koncentruje się na budowaniu długoterminowej, zrównoważonej działalności biznesowej w trosce o przyszłość naszej planety.

Proszę o kontakt…

Wszystkie etapy doboru urządzeń i usług są ściśle zorientowane na potrzeby naszych klientów.