Naprawa i renowacja kotłów przemysłowych

Firma Babcock Wanson może zaoferować dedykowaną usługę naprawy i modernizacji kotłów przemysłowych. Firma Babcock Wanson dysponuje niezbędnymi środkami w przypadku wszystkich kotłów, bez względu na typ (od małych kotłów przemysłowych po kotły wodnorurkowe) i markę:

  • Zespół projektowy do realizacji prac i zarządzania zakładem
  • Biuro projektowe do sporządzania notatek obliczeniowych zgodnie z obowiązującymi kodeksami (NFE 32-100, CODAP itp.) i spełniające wszystkie wymogi dotyczące produkcji urządzeń ciśnieniowych (PED)
  • Usługi w zakresie badań nieniszczących (MT, UT PT, RT COFREND)
  • Specjaliści ds. spawania, którzy mogą pracować w najtrudniejszych warunkach i dysponują wymaganymi kwalifikacjami
  • Zakład produkcyjny dostarczający urządzenia ciśnieniowe (płyty rur kotłowych, rury faliste, deflektory rur wodnych, włazy wejściowe kotłów)

Zespoły firmy Babcock Wanson zaspokajają różne potrzeby:

  • Ponowne układanie rur kotłów płomieniówkowych lub wodnorurkowych
  • Wymiana płyt rur, renowacja przegród wodnych, modernizacja i wymiana włazów, naprawa płomieniówek, naprawy materiałów ogniotrwałych
  • Projektowanie i montaż ekonomizerów w istniejących kotłach
  • Naprawy i modyfikacje sieci pary

Firma Babcock Wanson oferuje wiedzę specjalistyczną w dziedzinie urządzeń ciśnieniowych, co umożliwia ponowne wykorzystanie tego sprzętu i sprawia, że będzie niezawodny w przyszłości.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ

Usługi Dodatkowe

Babcock Wanson oferuje szeroką gamę kotłów do wynajęcia, celem zaspokojenia potrzeb energetycznych – niezależnie od sytuacji.

Aby pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu urządzeń firmy Babcock Wanson, oferujemy szereg elastycznych opcji szkolenia w zakresie Urządzeń Przemysłowych.

Inżynierowie z firmy Babcock Wanson opracują szczegółowy raport dotyczący optymalizacji kotłowni pod kątem uzyskania maksymalnej Sprawności przy minimalnych kosztach eksploatacji.