Dopalacze Termiczne

Wprowadzenie

Dzięki zainstalowaniu ponad 350 dopalaczy termicznych na całym świecie firma Babcock Wanson dysponuje niezrównaną wiedzą fachową w zakresie tej technologii.

Wszystko – od wstępnego badania aż do ostatecznego uruchomienia – jest przeprowadzane wewnętrznie przez pracowników firmy, co zapewnia naszym klientom najbardziej ekonomiczne z dostępnych rozwiązań. Dokładny przegląd procesu w fazie badań i projektowania sprawia, że nasze rozwiązanie jest w pełni zoptymalizowane pod kątem zastosowania i zapewnia najniższe długoterminowe koszty eksploatacji. Nasi inżynierowie dążą do uzyskania najwyższej sprawności termicznej dopalaczy rekuperacyjnych oraz automatycznej pracy dopalaczy regeneracyjnych.

Zalety dopalaczy termicznych

Gazy wylotowe z różnych procesów przemysłowych mogą zawierać duże ilości lotnych związków organicznych (LZO) lub zapachów, które w celu spełnienia obowiązujących przepisów należy przed odprowadzeniem do atmosfery odpowiednio oczyścić. Najbardziej efektywnym i szeroko stosowanym rozwiązaniem do usuwania LZO i nieprzyjemnych zapachów jest dopalanie termiczne. Zanieczyszczone gazy są podgrzewane do wysokiej temperatury w komorze spalania w obecności powietrza, a następnie w pełni utleniane (dopalane) przed odprowadzeniem w formie nieszkodliwej.

Dopalacze termiczne są projektowane i produkowane w celu odzyskiwania energii cieplnej na zewnątrz (dopalacze rekuperacyjne) lub wewnątrz (dopalacze regeneracyjne). To, którego typu urządzenie jest najbardziej odpowiednie, zależy zwykle od składu i ilości dostarczanego zanieczyszczonego powietrza oraz stężenia LZO. Nowoczesne dopalacze mogą również oferować techniki koncentracji adsorpcji, co sprawia, że ekonomiczne działanie można osiągnąć nawet przy największych ilościach powietrza o bardzo niskim obciążeniu rozpuszczalnikami.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4