Kotły dla poligrafia

Przemysł poligraficzny jest duży i zróżnicowany. Jest w nim wytwarzana szeroka gama produktów, w tym książki, katalogi, gazety, czasopisma, papiery pakunkowe itp.

Zalecenia dotyczące produktów

W zakładach poligraficznych para nadaje się dobrze do procesów z prostą regulacją temperatury do 200°C. W takim przypadku optymalne jest ogrzewanie za pomocą wytwornic pary lub kotłów płomieniówkowych.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na zalety oleju termicznego, ponieważ oferuje on zdolność regulacji temperatury do 350°C. Taka wszechstronność ma pierwszorzędne znaczenie tam, gdzie wymagane jest suszenie z dokładnością +/–1°C.

Związki lotne powstające podczas powlekania folii lub nakładania klejów itp. zanieczyszczają spaliny z procesów produkcyjnych i mogą być poddawane procesowi dopalania termicznego. Dopalacz może być typu regeneracyjnego z wewnętrznym odzyskiem ciepła lub rekuperacyjnego, współpracującego z zewnętrznym układem odzysku ciepła do powietrza, wody, pary wodnej lub oleju termicznego.

Dostępne usługi

Aby zapewnić wysoką dostępność operacyjną sprzętu, firma Babcock Wanson oferuje usługi serwisu i pomocy technicznej, które mogą być dostosowane do potrzeb klienta.

  • Serwis telefoniczny i krótkie czasy reakcji: Wdrożenie rygorystycznego planu regularnego serwisu i konserwacji zapewnia klientom większą niezawodność i wydajność sprzętu.
  • Zobowiązanie dostępności: Rozległa sieć inżynierów serwisowych Babcock Wanson jest w pełni wykwalifikowana i przeszkolona, aby reagować na wszelkie potrzeby serwisowe związane z grzejnikami i kotłami.

Przemysł poligraficzny – Kotły przemysłowe – Klienci

akzonobel-logo
Quebecor_logo
amcor-logo
ColorMatrix-logo
Fuji-Buriot-logo
henkel-logo