Kotły dla przemysłu pokryciowego

Galwanizacja, znana również jako osadzanie elektrolityczne lub po prostu powlekanie, to proces, w którym cienka warstwa metalu jest nakładana z roztworu metalu na powierzchnię przewodzącą. Ta dodatkowa warstwa zewnętrzna jest nakładana w celu zabezpieczenia podłoża przed korozją, zapobiegania wyciekom, zmniejszenia tarcia i/lub poprawy właściwości ścieralnych. Czasami proces ten polega po prostu na uatrakcyjnieniu wyglądu wytrzymałego obiektu i ułatwieniu jego czyszczenia, np. chromowanie mosiężnych kranów.

Wykończenie powierzchni to podobny proces, którego celem jest zmiana powierzchni produkowanego przedmiotu w celu osiągnięcia konkretnych właściwości. Celem może być poprawa odporności, przyczepności, wyglądu, przewodności itp. Dobrymi przykładami jest anodowanie aluminium, które zapewnia atrakcyjną i odporną powierzchnię zewnętrzną, oraz fosforanowanie (parkeryzacja), które poprawia odporność stali na korozję.

Zarówno proces wykańczania powierzchni, jak i galwanizowania, wykorzystuje zaawansowane technologie i może być drogi, co wiąże się z wysokimi kosztami bieżącej konserwacji. Podobnie jak w przypadku praktycznie każdej obróbki chemicznej, ciepło zwiększa szybkość procesu. Od wstępnego czyszczenia obrabianych materiałów, poprzez osadzanie, aż po końcowe suszenie – niezbędne jest solidne i niezawodne źródło ciepła. Firma Babcock Wanson oferuje szeroką gamę urządzeń, które są dobrze dostosowane do specyfiki tej branży, gwarantują niezawodność i obniżają koszty eksploatacji.

Zalecenia dotyczące produktów

Najlepsze opcje do zastosowań związanych z ogrzewaniem procesowym w przemyśle galwanicznym lub wykańczania powierzchni to wytwornice pary i piece grzewcze na olej termiczny.

Para wodna z szybko reagującej wytwornicy pary, dostarczana przez zabezpieczone zanurzone rury parowe, to skuteczny sposób ogrzewania zbiorników do wykończeniowej obróbki metali. Nowoczesna wytwornica pary firmy Babcock Wanson jest bardzo czuła i może dostarczyć parę w ciągu kilku sekund z aktywnego trybu gotowości lub w ciągu zaledwie trzech minut od zimnego rozruchu. Całkowite koszty instalacji wytwornicy pary są niskie, ponieważ w przeciwieństwie do tradycyjnych instalacji parowych nie są wymagane żadne specjalne fundamenty, obszerna kotłownia ani duża liczba pracowników nadzorujących. Najnowsze wytwornice pary wymagają niewielu z tradycyjnych umiejętności operatora kotłowni i są łatwe w utrzymaniu dzięki regularnym kontrolom stanu wody. Jednocześnie technologia Babcock Wanson oferująca wysoką sprawność i niski poziom emisji NOx umożliwia zmniejszenie zarówno emisji zanieczyszczeń, jak i rachunków za energię.

Ogrzewanie olejem termicznym to prosta, bardzo ekonomiczna i niezawodna opcja dla przemysłu galwanicznego i wykańczania powierzchni, która powinna być pierwszym wyborem w przypadku wszelkich nowych lub modernizowanych instalacji. Koszt systemu na olej termiczny nie zwiększa się znacznie wraz ze wzrostem temperatury roboczej. System na olej termiczny pozwala więc uzyskać znaczne korzyści pod względem wielkości i kosztów wymienników ciepła, zwłaszcza gdy są one wykonane z drogich lub egzotycznych materiałów. Kompaktowość i prosta charakterystyka systemu na olej termiczny oznacza również, że nie wymaga on żadnych specjalnych prac na placu budowy i zwykle można go umieścić w pobliżu punktu zapotrzebowania na ciepło – często w niezagospodarowanym obszarze fabryki. Ponieważ system na olej termiczny to bezstratny obieg zamknięty bez przedmuchów, straty ciepła są minimalne, a ogólna sprawność jest najwyższa z możliwych. Brak wymagań w zakresie uzdatniania wody i praca bez konieczności utrzymywania ciśnienia oznacza również, że systemy na olej termiczny stawiają minimalne wymagania dotyczące konserwacji i kontroli.

Urządzenia firmy Babcock Wanson pozwalają zwiększyć produktywność, zmniejszyć koszty konserwacji, poprawić przepływ produkcji i zarządzanie jakością operacyjną oraz osiągnąć wysoki zwrot z inwestycji.

Dostępne usługi

Aby zapewnić wysoką dostępność operacyjną sprzętu, firma Babcock Wanson oferuje usługi serwisu i pomocy technicznej, które mogą być dostosowane do potrzeb klienta.

  • Serwis telefoniczny i krótkie czasy reakcji: Wdrożenie rygorystycznego planu regularnego serwisu i konserwacji zapewnia klientom większą niezawodność i wydajność sprzętu.
  • Zobowiązanie dostępności: Rozległa sieć inżynierów serwisowych Babcock Wanson jest w pełni wykwalifikowana i przeszkolona, aby reagować na wszelkie potrzeby serwisowe związane z grzejnikami i kotłami.

Przemysł galwaniczny i wykończenie powierzchni – Kotły przemysłowe – Klienci

SEB-logo
SURFACE-TECHNOLOGY-LTD-logo
TEFAL-logo
ALSTOM-logo
ARCELOR-MITTAL-logo
DUCAB-logo