Kotły dla przemysłu farmaceutycznego

Sektor chemiczny i farmaceutyczny obejmuje wytwarzanie produktów syntezy chemicznej, takich jak produkty farmaceutyczne (leki) i oleochemiczne (żywność, kosmetyki), a także działania związane z wytwarzaniem polimerów (guma, klej, farby itp.). W tym sektorze powszechne są zarówno operacje ciągłe, jak i okresowe. W szczególności operacje okresowe mogą wiązać się z dużymi wahaniami obciążenia cieplnego – od początkowego dużego zapotrzebowania na ciepło, aż do utrzymania temperatury wsadowej. W przypadku stosowania pary powoduje to duże wahania zapotrzebowania, które mogą być obsługiwane przez reagujące na zmiany i elastyczne kotły parowe, takie jak te produkowane przez Babcock Wanson.

Zalecenia dotyczące produktów

W tego typu zastosowaniach para wodna często osiąga temperaturę do 200°C. Do takich zastosowań znakomicie nadają się wytwornice pary i kotły płomieniówkowe.

Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom przemysłu chemicznego, firma Babcock Wanson może również dostarczać podgrzewacze na olej termiczny oraz nisko- i wysokociśnieniową gorącą wodę. Głównym zastosowaniem jest ogrzewanie reaktorów za pomocą podwójnych płaszczy lub wężownic umieszczonych wewnątrz lub na zewnątrz reaktora.

Podgrzewacze na olej termiczny oferują kluczowe zalety w takich zastosowaniach, zapewniając temperatury w zakresie od +350°C do –40°C, zarówno w zastosowaniach grzewczych, jak i chłodniczych. Taka wszechstronność ma istotne znaczenie w przypadku reakcji egzotermicznych oraz stopniowej/rampowej kontroli temperatury procesu, gdy system precyzyjnie kontroluje wszelkie zmiany temperatury w reaktorze.

Zalecane są palniki o wysokim współczynniku skalowania, takie jak palniki Modulo+ lub Ortho.

W przypadku zastosowań wymagających obróbki strumieni spalin obciążonych rozpuszczalnikami firma Babcock Wanson oferuje rozwiązania z dopalaczami termicznymi LZO – w wersji regeneracyjnej z wewnętrznym odzyskiem ciepła albo w wersji rekuperacyjnej połączonej z odzyskiem ciepła z zewnątrz.

Dostępne usługi

Aby zapewnić wysoką dostępność operacyjną sprzętu, firma Babcock Wanson oferuje usługi serwisu i pomocy technicznej, które mogą być dostosowane do potrzeb klienta.

  • Serwis telefoniczny i krótkie czasy reakcji: Wdrożenie rygorystycznego planu regularnego serwisu i konserwacji zapewnia klientom większą niezawodność i wydajność sprzętu.
  • Zobowiązanie dostępności: Rozległa sieć inżynierów serwisowych Babcock Wanson jest w pełni wykwalifikowana i przeszkolona, aby reagować na wszelkie potrzeby serwisowe związane z grzejnikami i kotłami.

Substancje chemiczne i farmaceutyki – Kotły przemysłowe – Klienci

sanofi-logo
croda-logo
GSK-logo
ineos-logo
IPSEN-logo
Pfizer-logo