Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu ambitnych projektów i zarządzaniu nimi w różnych wymagających sytuacjach, realizowanie projektów przemysłowych jest mocno zakorzenione w DNA firmy Babcock Wanson.

Zespoły ds. linii produktów firmy Babcock Wanson koncentrują się na badaniach i rozwoju w celu zapewnienia efektywności energetycznej i środowiskowej wszystkich oferowanych urządzeń.

Każdego dnia odpowiadają na wyzwanie, jakim jest dostarczenie naszym klientom najlepszego i ekonomicznego rozwiązania dla ich urządzeń.

Zarówno na etapie przedsprzedaży, jak i w trakcie realizacji projektu, nasze zespoły wykorzystują ogromną wiedzę techniczną, zaspokajając zróżnicowane potrzeby procesów przemysłowych.

Nasz zespół zawsze zapewnia staranną analizę i angażuje się w optymalizację kosztów, opóźnień i ryzyka.

Nasze podstawowe działania

Andrea - Kierownik projektu - Włochy

Delphine - Kierownik liniowy produktu - Francja

Kierownik ds. projektu i projektowania (M/K)

Główne obowiązki

Odpowiada za przygotowanie szczegółowego kosztorysu i za realizację podpisanej umowy.
  • Poznaje potrzeby klientów poprzez kierowników obszaru w przypisanym mu obszarze geograficznym.
  • Prowadzi badania techniczne i oblicza koszty projektów.
  • Zarządza umowami serwisowymi i organizuje związane z nimi interwencje.
  • Pośredniczy w kontaktach między zakładem produkcyjnym, różnymi krajowymi jednostkami wsparcia, kierownikiem obszaru, technikami i klientami.
  • Preferowany rozmówca klienta.

Wymagany profil

  • Ukończone podyplomowe szkolenie techniczne (elektrotechnika, automatyka, energia cieplna).
  • Co najmniej 2 lata doświadczenia w zarządzaniu biznesowym w środowisku przemysłowym.
  • Dobra znajomość obsługi narzędzi komputerowych.
  • Doskonałe zdolności interpersonalne, umiejętności handlowe, dostępność, zdolność reagowania, skuteczność i wiedza w danej dziedzinie.


Babcock Wanson w liczbach

+

Kotłowni

+

Urządzeń grzewczych

Stanowiska w Babcock Wanson