Modernizacje i remonty kotłów przemysłowych

Argument finansowy przemawiający za renowacją lub modernizacją starej kotłowni jest bardzo silny. Starzejące się urządzenia do generowania ciepła są często nieefektywne, ponieważ zużywają dużo paliwa i nie są wyposażone w nowoczesne układy kontroli temperatury. Inwestowanie w nowoczesne systemy nie zawsze jest możliwe, dlatego aby poprawić sprawność i zmniejszyć zużycie energii, firma Babcock Wanson oferuje atrakcyjne usługi renowacji i modernizacji wszelkich kotłów parowych, kotłów na gorącą wodę i olej termiczny oraz kompleksowych instalacji do kotłowni.

Firma Babcock Wanson oferuje swoją wiedzę specjalistyczną, pomagając w dokonywaniu mądrych wyborów inwestycyjnych w zakresie intensywnych prac i optymalizacji wydajności kotłowni.

  • Naprawiamy i modernizujemy kotły wszystkich typów i marek. Firma Babcock Wanson oferuje usługi szczegółowej oceny urządzeń ciśnieniowych i związanych z nimi urządzeń pomocniczych, polegające na kontroli i przeprowadzeniu badań nieniszczących. Pozwala nam to ocenić potencjalne korzyści płynące z wymiany kotła lub remontu istniejących urządzeń.
  • Aktualizacja trybów pracy i metod automatyzacji: W ostatnich latach systemy automatyzacji i sterowania pracą kotłów przemysłowych bardzo się rozwinęły. Firma Babcock Wanson może zmodernizować istniejące kotły i wyposażyć je w bardziej rozbudowane moduły sterowania pracą. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji kotłowni szczegółowa analiza bieżących metod sterowania i obsługi pozwala nam przedstawić ofertę na prace modernizacyjne (modernizacje sterowników PLC, modernizacje czujników, montaż regulatorów o wysokim poziomie integralności i nienaruszalności bezpieczeństwa oraz wiele innych ulepszeń).

Audyt energetyczny Audisteam: Aby przewidzieć redukcję kosztów wynikających z ulepszenia sprzętu i działania kotłowni, firma Babcock Wanson opracowała narzędzie Audisteam. To narzędzie do analizy kotłowni może ilościowo zidentyfikować potencjalne oszczędności paliwa przed rozpoczęciem inwestycji.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ

Usługi Dodatkowe

Babcock Wanson oferuje szeroką gamę kotłów do wynajęcia, celem zaspokojenia potrzeb energetycznych – niezależnie od sytuacji.

Aby pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu urządzeń firmy Babcock Wanson, oferujemy szereg elastycznych opcji szkolenia w zakresie Urządzeń Przemysłowych.

Inżynierowie z firmy Babcock Wanson opracują szczegółowy raport dotyczący optymalizacji kotłowni pod kątem uzyskania maksymalnej Sprawności przy minimalnych kosztach eksploatacji.