Szkolenia z Obsługi Kotłowni

Prawidłowa codzienna obsługa urządzeń przemysłowych ma duże znaczenie, ponieważ pozwala utrzymać wysoki poziom efektywności energetycznej i środowiskowej oraz lepszą dostępność urządzeń, a także skuteczniej zarządzać ryzykiem. Do codziennej pracy i efektywnego reagowania na sytuacje kryzysowe niezbędne jest dysponowanie kompetentnym i wykwalifikowanym personelem.

Aby zagwarantować pełne wykorzystanie możliwości sprzętu firmy Babcock Wanson, oferujemy szeroki zakres elastycznych opcji szkoleniowych:

  • Ekonomiczna eksploatacja kotłowni
  • Systemy monitorowania kotłów
  • Eksploatacja pieców grzewczych na olej termiczny
  • Uzdatnianie wody
  • Szkolenie w zakresie systemu akredytacji eksploatacji kotłów (BOAS, Boiler Operation Accreditation Scheme) dla operatorów kotłów przemysłowych i kierowników kotłowni (tylko w Wielkiej Brytanii)

Nasi doświadczeni szkoleniowcy organizują kursy wewnętrzne i zewnętrzne, dostosowane do potrzeb różnych pracowników – od operatorów i serwisantów po kierowników. Wszystkie szkolenia obejmują przegląd zagadnień związanych z obsługą, szczegółowe objaśnienie sposobu działania urządzeń i diagnostyki usterek, a także ewentualne praktyczne szkolenie robocze.

Każdego roku w kursach Babcock Wanson uczestniczy około 600 osób. Na platformach testowych firmy Babcock Wanson oraz bezpośrednio na zainstalowanym sprzęcie – nasi szkoleniowcy nauczą niezbędnych działań i przekażą wiedzę wymaganą do zapewnienia niezawodnej pracy sprzętu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat szkoleń, prosimy o kontakt.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ

Usługi Dodatkowe

Babcock Wanson oferuje szeroką gamę kotłów do wynajęcia, celem zaspokojenia potrzeb energetycznych – niezależnie od sytuacji.

Aby pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu urządzeń firmy Babcock Wanson, oferujemy szereg elastycznych opcji szkolenia w zakresie Urządzeń Przemysłowych.

Inżynierowie z firmy Babcock Wanson opracują szczegółowy raport dotyczący optymalizacji kotłowni pod kątem uzyskania maksymalnej Sprawności przy minimalnych kosztach eksploatacji.