Systemy Uzdatniania Wody

Wprowadzenie

Babcock Wanson dysponuje wyjątkową wiedzą fachową w zakresie rozwiązań uzdatniania wody w kotłowni, która znalazła zastosowanie w tysiącach instalacji na całym świecie.

Jako lider w projektowaniu i wdrażaniu kotłowni przemysłowych Babcock Wanson od dawna integruje wszystkie wymagane umiejętności w zakresie uzdatniania wody. Należą do nich m.in:

 • Dostawa sprzętu niezbędnego do uzyskania wymaganej jakości wody:
  • Zmiękczanie poprzez wymianę jonów
  • Odgazowanie termiczne
  • Dealkalizacja
  • Demineralizacja poprzez odwróconą osmozę lub żywicę jonowymienną
 • Formuła i dostawa chemikaliów do uzdatniania wody, specjalnie dostosowanych do jakości pary wodnej lub jakości wody wymaganej w procesie
 • Usługi i zobowiązania niezbędne do ochrony przed ryzykiem związanym ze złą jakością wody
 • Cyfrowe rozwiązania, które pomagają monitorować jakość wody w zakładzie

Analizując potrzeby naszych klientów w zakresie przetwarzania wody grzewczej oraz odpowiednie rozwiązanie dopasowane do ich lokalizacji i potrzeb, bierzemy pod uwagę szeroki zakres parametrów, w tym:

 • Dostępna woda surowa, typ kotła, zwrot kondensatu
 • Jakość produkowanej pary
 • Szybkość przedmuchu w celu kontrolowania poziomu łącznych rozpuszczonych części stałych (TDS)
 • Poprawa bilansu energetycznego
 • Kryteria ekonomiczne (koszty inwestycji, eksploatacji i utrzymania)

Przemysłowe systemy uzdatniania wody

W celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy wszystkie urządzenia do wytwarzania ciepła na bazie wody wymagają wody o odpowiednim stopniu oczyszczenia. Ponad 50% awarii sprzętu wynika z niskiej jakości wody. Nieodpowiednie uzdatnianie wody powoduje powstawanie kamienia i korozję, co znacznie zmniejsza żywotność i wydajność wszystkich narażonych części. Ponadto jakość wody zasilającej ma bezpośredni wpływ na jakość całego systemu grzewczego, szczególnie w przypadku kotłów parowych i generatorów.

Głównymi czynnikami uszkadzającymi są rozpuszczony tlen przenoszony przez wodę oraz kwasowość zarówno surowej wody wpływającej, jak i kondensatu wypływającego z systemu. Słabo przygotowana woda może w najlepszym przypadku spowodować gwałtowne i kosztowne uszkodzenie powierzchni grzewczej, a w najgorszej sytuacji może w bardzo krótkim czasie zakończyć okres eksploatacji kotła. Większość typowych awarii jest powodowana wżerami tlenowymi stali, dlatego też chemiczne uzdatnianie wody zasilającej jest niezbędne, aby zapobiec wystąpieniu tego typu korozji.

Zalety rozwiązań uzdatniania wody przemysłowej Babcock Wanson

Tradycyjnie usługi uzdatniania wody są świadczone przez zewnętrzną firmę, niezależną od producenta sprzętu. Jest to zupełnie normalne, jeśli zewnętrzna firma dysponuje wystarczającą wiedzą i doświadczeniem nie tylko w zakresie ogólnego testowania i oczyszczania wody, ale także w zakresie rodzaju zastosowanego kotła i sposobu, w jaki generowana para jest wykorzystywana w procesie. Jeśli pojawią się problemy, nieuchronnie pojawiają się także pytania o ich przyczynę oraz o to, kto ponosi za nie odpowiedzialność.

Babcock Wanson przyjmuje inne, całościowe podejście. Bierzemy pod uwagę następstwa i szkody, które mogą zostać wyrządzone przez pomyłkę w tym krytycznym i często pomijanym aspekcie produkcji pary. Na przykład wymiana wężownicy w wysokowydajnej wytwornicy pary może być kosztowna nie tylko w odniesieniu do samego podzespołu, ale także pod względem czasu przestoju i późniejszego wpływu na proces klienta.

Aby zapewnić maksymalną wydajność i trwałość urządzeń, oferujemy klientom alternatywne rozwiązanie „od jednego dostawcy”, obejmujące nie tylko wyposażenie kotłowni, ale również wysokiej jakości usługi uzdatniania wody.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7