Gwarancja wydajności oferowanych rozwiązań.

Zespół gotowy pomagać naszym klientom! Sieć ekspertów i lokalnych inżynierów serwisowych zaangażowanych w obsługę lokalizacji klienta.

Każdego dnia nasze zespoły przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z najwyższymi standardami.

Nasze podstawowe działania

Nżynier serwisu terenowego (M/K)
Zapewnia obsługę klienta w zakresie kotłów parowych, kotłów ciepłej wody, kotłów na olej termiczny oraz przemysłowych instalacji ogrzewania powietrza.

Główne obowiązki

Prawidłowe zarządzanie kontraktami na obsługę techniczną, w tym na:
 • Konserwację zapobiegawczą i naprawczą
 • Monitorowanie uzdatniania wody
 • Optymalizację ustawień palnika
 • Optymalizację operacji i regenerację komponentów

Wymagany profil

 • Szkolenia techniczne (elektrotechnika, automatyka, technika cieplna)
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w dziedzinie przemysłu i/lub usług
 • Samodzielność w działaniu, skuteczność i łatwość nawiązywania kontaktów

Sebastien

Nżynier serwisu terenowego - Francja

Asystent przedstawicielstwa (M/K)
Odpowiada za koordynację wszystkich aspektów administracyjnych serwisu. Jest pośrednikiem między różnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami przedstawicielstwa lub regionu.

Główne obowiązki

 • Odbieranie telefonów i witanie klientów
 • Zarządzanie harmonogramami interwencji inżynierów serwisu terenowego i kierowników technicznych
 • Zarządzanie przepływami sprawozdań z działalności inżynierów serwisu terenowego i wprowadzanie elementów listy płac
 • Administracyjne działania następcze przedstawicielstwa: listy, zamówienia, dokumentowanie, archiwizowanie
 • Udział w procesie dotyczącym kwestii BHP, w szczególności zarządzanie planami prewencyjnymi zakładów klienta oraz monitorowanie certyfikacji (ISO, MASE itp.)
 • Sporządzanie prostych ofert (np. szkolenia, drobne naprawy)
 • Ponowne uruchamianie instalacji klienta (przywracanie działania itp.)

Wymagany profil

 • Ukończone szkolenie dla asystentów ds. zarządzania lub równoważne
 • Umiejętność obsługi komputerowych pakietów biurowych
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne, sumienność, zdolność reagowania i organizacja w działaniu

Mylène

Asystent przedstawicielstwa - Francja

Mylene „Jestem od pięciu lat asystentką w Przedstawicielstwie Vitrolles. Stanowisko to wymaga dużej wszechstronności, ponieważ codzienne zadania są różnorodne i obejmują relacje z klientami, odbieranie telefonów, zarządzanie harmonogramem i rozkładem dnia techników, zarządzanie umowami, bieżącą administrację, relacje z dostawcami, nasze usługi kadrowe i księgowość. Reagowanie to bardzo ważna kwestia, ponieważ naszą podstawową działalnością jest obsługa serwisowa, a naszą rolą – jak najszybsze zapewnienie pełnej satysfakcji naszym klientom. Ze względu na swoją wszechstronność stanowisko to jest bardzo satysfakcjonujące zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym. Wymaga także stałej dostępności i pełnego zaangażowania”.


Babcock Wanson w liczbach

+

Kotłowni

+

Kontraktów serwisowych

Stanowiska w Babcock Wanson