Kotły dla przemysłu drzewnego i papierniczego

Przemysł drzewny, papierniczy i opakowań tekturowych obejmuje przede wszystkim produkcję masy włóknistej i papieru z drewna, makulatury i tektury.

Zalecenia dotyczące produktów

Przemysł drzewny wymaga do produkcji płyt wiórowych i pilśniowych znacznych ilości energii. Instalacje często wykorzystują dostępną lokalnie biomasę i kotły odzysku ciepła uzupełniane, gdy występuje większe zapotrzebowanie na parę, przez wytwornice pary lub kotły płomieniówkowe.

Uzyskanie wysokiej jakości wykończenia powierzchni wymaga bardziej precyzyjnej i elastycznej regulacji, co sprzyja stosowaniu pieców grzewczych na olej termiczny.

W przemyśle papierniczym i tekturowym zapotrzebowanie na parę wodną może się szybko zmieniać, zwłaszcza w przypadku przerwania wstęgi papieru. Przepływ pary może zostać wtedy nagle zatrzymany, a kocioł musi szybko zareagować, aby dostosować się do nowych warunków pracy. Firma Babcock Wanson doskonale zna to zjawisko i stosuje algorytmy sterowania dostosowane do każdej sytuacji, co umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa zarówno kotłów, jak i urządzeń towarzyszących.

W przypadku tektury falistej firma Babcock Wanson zaleca stosowanie pieców grzewczych na olej termiczny lub kotłów płomieniówkowych, aby dokładnie kontrolować proces suszenia wody z produktu i wiązania kleju. Często procesy te obejmują gromadzenie wysokociśnieniowego kondensatu. Zawarta w nim energia może być zatrzymana poprzez zwrócenie jej bezpośrednio do płaszcza kotła. Funkcja ta jest dostępna w kotłach płomieniówkowych Babcock Wanson.

W przypadku nakładania niektórych rodzajów lakierów i klejów emisja lotnych związków organicznych (LZO) wymaga zastosowania instalacji systemu dopalania termicznego i odzysku ciepła.

Dostępne usługi

Aby zapewnić wysoką dostępność operacyjną sprzętu, firma Babcock Wanson oferuje usługi serwisu i pomocy technicznej, które mogą być dostosowane do potrzeb klienta.

  • Serwis telefoniczny i krótkie czasy reakcji: Wdrożenie rygorystycznego planu regularnego serwisu i konserwacji zapewnia klientom większą niezawodność i wydajność sprzętu.
  • Zobowiązanie dostępności: Rozległa sieć inżynierów serwisowych Babcock Wanson jest w pełni wykwalifikowana i przeszkolona, aby reagować na wszelkie potrzeby serwisowe związane z grzejnikami i kotłami.

Drewno, papier, tektura – Kotły przemysłowe – Klienci

smurfit-kappa-logo
Kingspan-Logo
corenso-logo
cellbond-logo
Canson-logo
ArjoWiggins_Logo