Kotły dla przemysłu gumowego, tworzyw sztucznych i kompozytów

W produkcji gumy, tworzyw sztucznych i kompozytów często niezbędne jest stosowanie wysokich ciśnień procesowych związanych z wysoką temperaturą wymaganą do wiązania i utwardzania produktu. Skuteczność procesu może zależeć od dokładnej kontroli temperatury. Firma Babcock Wanson spełnia te potrzeby dzięki specjalnie dostosowanym rozwiązaniom inżynieryjnym i usługom gwarantującym sprawny, płynny i bezpieczny przebieg procesu.

Zalecenia dotyczące produktów

W przemyśle gumowym, tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych może być konieczne bardzo elastyczne wytwarzanie pary, ponieważ stosowanie autoklawów często wymaga okresowego i szczytowego zaopatrzenia w parę. Firma Babcock Wanson odpowiada na to wyzwanie poprzez zastosowanie w kotłach innowacyjnych aktywnych pętli regulacyjnych i regulacji wody/palnika.

Urządzenia Babcock Wanson wykorzystywane w tej branży obejmują kotły płomieniówkowe, wytwornice pary i piece grzewcze na olej termiczny, a także instalacje do uzdatniania wody oraz usługi specjalne.

W procesie wytwarzania pary pierwszorzędne znaczenie ma wpływ jakości wody na bilans cieplny kotłowni. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których występują bardzo różne poziomy zwrotu kondensatu.

Na potrzeby procesu formowania proszkowego firma Babcock Wanson zaprojektowała i zbudowała cały system ogrzewania i chłodzenia wykorzystujący piec grzewczy na olej termiczny. Proces produkcyjny jest zasilany rozdrobnionymi odpadami zmieszanymi z tworzywami sztucznymi. Wymaga podgrzania zgodnie z ustalonym profilem w celu stopienia tworzywa sztucznego, utrzymywanego najpierw przez pewien czas w ściśle kontrolowanej temperaturze, a następnie chłodzonego według ustalonego profilu w celu zapewnienia wysokiej jakości produktu.

Dostępne usługi

Aby zapewnić wysoką dostępność operacyjną sprzętu, firma Babcock Wanson oferuje usługi serwisu i pomocy technicznej, które mogą być dostosowane do potrzeb klienta.

  • Serwis telefoniczny i krótkie czasy reakcji: Wdrożenie rygorystycznego planu regularnego serwisu i konserwacji zapewnia klientom większą niezawodność i wydajność sprzętu.
  • Zobowiązanie dostępności: Rozległa sieć inżynierów serwisowych Babcock Wanson jest w pełni wykwalifikowana i przeszkolona, aby reagować na wszelkie potrzeby serwisowe związane z grzejnikami i kotłami.

Przemysł gumowy, tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych – Kotły przemysłowe – Klienci

Formica-logo
Dunlopillo-logo
continental-logo
michelin-logo
hutchinso-logon
plastic-omnium-logo