Kotły dla przemysłu tworzyw sztucznych

Produkcja sztywnych opakowań i folii z tworzyw sztucznych często wymaga zmiennych temperatur w całym procesie, co sprawia, że konieczne jest stosowanie urządzeń zapewniających elastyczne i wydajne źródło ciepła. Proces ten obejmuje:

  • Butelki szklane i plastikowe
  • Tacki, garnki i kuwety na żywność i farmaceutyki
  • Kubki kartonowe i plastikowe
  • Puszki
  • Zamknięcia, śruby, nakładki koronowe i pokrywki
  • Papier, tektura falista lub papierowa, pudełka, tace i skrzynie

Zalecenia dotyczące produktów

Produkcja opakowań sztywnych często wiąże się z dużymi wahaniami zapotrzebowania na ciepło. Gdy preferowaną metodą ogrzewania jest metoda parowa, firma Babcock Wanson oferuje dobrze sprawdzające się w tej sytuacji kotły płomieniówkowe. W przypadku bardziej ekstremalnych zmian obciążenia możemy zaoferować usługi projektowania i montażu akumulatorów parowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Ten rodzaj procesu produkcyjnego może pochłaniać duże ilości czynnej pary wodnej, co oczywiście skutkuje wysokim zużyciem wody. To z kolei może prowadzić do cyklów wysokiego stężenia w kotle i szybkiego wzrostu całkowitej ilości rozpuszczonych ciał stałych oraz przekładać się na wysoki poziom przedmuchów kotła. Jakość wody ma bardzo duży wpływ na bilans cieplny kotłowni. Firma Babcock Wanson może zaoferować system uzdatniania wody dostosowany specjalnie do tego zastosowania.

W przemyśle produkcji folii z tworzyw sztucznych piece grzewcze na olej termiczny świetnie radzą sobie z wysokimi temperaturami oraz gdy specyfika procesu wymaga zmienności temperatury.

Związki lotne powstające podczas powlekania klejów do folii lub jako gazy wylotowe z procesów produkcyjnych mogą być poddawane procesowi dopalania termicznego. Jest to atrakcyjne rozwiązanie, gdy sprzęt ten jest sprzężony z kotłem z odzyskiem ciepła odpadowego, systemem odzysku ciepła do oleju termicznego oraz gdy stosowane są regeneracyjne dopalacze termiczne.

Dostępne usługi

Aby zapewnić wysoką dostępność operacyjną sprzętu, firma Babcock Wanson oferuje usługi serwisu i pomocy technicznej, które mogą być dostosowane do potrzeb klienta.

  • Serwis telefoniczny i krótkie czasy reakcji: Wdrożenie rygorystycznego planu regularnego serwisu i konserwacji zapewnia klientom większą niezawodność i wydajność sprzętu.
  • Zobowiązanie dostępności: Rozległa sieć inżynierów serwisowych Babcock Wanson jest w pełni wykwalifikowana i przeszkolona, aby reagować na wszelkie potrzeby serwisowe związane z grzejnikami i kotłami.

Sztywne opakowania i folie z tworzyw sztucznych – Kotły przemysłowe – Klienci

storopack-logo
UNIPAK-S-logo
GE-Plastics-logo
kodak-polychrome-graphics-logo
Mondi_Group-logo
SCA-logo