VAP-HP

Wydajność od 232 do 2325 kW – ciśnienie robocze do 100 barów(g)
VAP-HP to wysokociśnieniowa wytwornica pary z naturalną cyrkulacją, przeznaczona do pracy w układzie zamkniętej pętli pary i kondensatu. Konfiguracja w pętli zamkniętej zapewnia bardzo wysoką sprawność ogólną i minimalne straty systemowe w całym zakresie roboczym. Brak przedmuchiwania, brak wymogu stosowania zmiękczonej wody uzupełniającej oraz brak konieczności ciągłego dozowania środków chemicznych sprawiają, że jest to najbardziej ekonomiczna i przyjazna środowisku konstrukcja urządzenia wytwarzającego parę.

W najprostszym zastosowaniu wytwornica VAP-HP pracuje w połączeniu z jednym odbiornikiem. Para produkowana przez kocioł kondensuje się na powierzchni wymiany ciepła odbiornika, wytwarzając kondensat, który wraca pod własnym ciężarem do kotła w celu ponownego podgrzania. Wytwornica VAP-HP wymaga minimalnego zużycia mediów i zajmuje mało miejsca.

Wytwornica pary VAP-HP została zaprojektowana do pracy w różnych gałęziach przemysłu i umożliwia obsługę wszystkich procesów – wsadowych, ciągłych i półciągłych.

Prosta instalacja i konserwacja

 • Zintegrowany palnik i system sterowania zapewniają w pełni automatyczną pracę – wszystkie są fabrycznie zmontowane i okablowane, co ułatwia instalację u klienta.
 • Dostarczane w stanie gotowym do podłączenia do obiegów wody i pary oraz obwodów zasilania elektrycznego i paliwowego.
 • Pionowa konfiguracja sprawia, że zajmują minimalną powierzchnię roboczą.
 • Nie są wymagane zewnętrzne zbiorniki kondensatu – system rur zapewnia niezbędne miejsce do magazynowania kondensatu.
 • Brak zaworów, armatury i pułapek. Brak pomp zasilających i obiegowych.
 • Zawartość wody jest stale monitorowana przez dwukierunkowe elektroniczne urządzenia zabezpieczające przed awarią, a w razie potrzeby można zainstalować dodatkową jednostkę wczesnego ostrzegania.

Niezawodne działanie

 • Konstrukcja wytwornicy VAP-HP charakteryzuje się kompleksowym rozmieszczeniem urządzeń zabezpieczających – nie tylko w zakresie ochrony instalacji i ogólnego bezpieczeństwa, ale również pod względem zapewnienia maksymalnej dostępności instalacji.
 • Nadmiarowe zawory ciśnieniowe pary są zwykle wyposażone w zabezpieczenie przed rozerwaniem membrany, co gwarantuje pełną szczelność systemu.
 • Bardzo wysoka ogólna sprawność instalacji. Brak strat systemowych.
 • Wysoka sprawność spalania.

Troska o środowisko naturalne

 • Zintegrowany palnik Babcock Wanson zapewnia minimalne zużycie energii, prostą konserwację i zgodność z normami emisji spalin.
 • Nie jest wymagane regularne uzdatnianie wody, stosowanie środków chemicznych ani przedmuchiwanie.

VAP HP – Wysokociśnieniowa wytwornica pary wodnej

VAP HP Model 200 400 600 1000 1500 2000
Produkcja pary kg/h 608 1216 1824 3040 4560 6080
Moc wyjściowa kW 232 465 698 1163 1745 2325

Note – Wartości podano dla pary nasyconej 90 barg