Ekonomizer

Oszczędność energii i efektywność energetyczna to kluczowe kwestie w nowoczesnym przemyśle. Jednym z największych odbiorników energii w typowym zakładzie produkcyjnym jest kocioł parowy. Z tego względu inwestowanie w energooszczędne urządzenia powinno zawsze zapewniać znakomity zwrot z inwestycji.

Firma Babcock Wanson oferuje szeroką gamę ekonomizerów spalin idealnie dopasowanych do kotła, wykorzystując swoje bogate doświadczenie w zakresie efektywności energetycznej oraz konstrukcji i optymalizacji kotłów. Ekonomizery odzyskują ciepło z gazów spalinowych do wody zasilającej kocioł, optymalizując w ten sposób ogólną sprawność instalacji w najbardziej skuteczny i ekonomiczny sposób.

Te zaawansowane i solidne ekonomizery mogą znacznie zwiększyć sprawność kotłów – często w takim stopniu, że inwestycja zwraca się już po roku. Na eksploatowanych obecnie kotłach zainstalowano już ponad 400 ekonomizerów Babcock Wanson.

Obliczanie zysku kapitałowego

Ekonomizery Babcock Wanson mogą być projektowane do pracy zarówno ze stałymi, jak i przerywalnymi źródłami gazu ziemnego, co w większości instalacji eliminuje potrzebę stosowania kosztownych i często skomplikowanych systemów obejściowych.

Budowa: Stal węglowa lub stal nierdzewna (zależnie od typu urządzenia)

Warunki eksploatacji

  • Maksymalne ciśnienie projektowe kotła: zwykle 28 barów.
  • Maksymalna temperatura spalin: 300°C.
  • W przypadku kotłów zasilanych gazem ziemnym temperatura wody wpływającej do ekonomizera musi być równa co najmniej 60°C. Zwykle zapewnia to wzrost sprawności o 5-6%.
  • W przypadku kotłów zasilanych olejem napędowym temperatura wody wpływającej do ekonomizera musi wynosić co najmniej 105°C. Wtedy wzrost wydajności wynosi zwykle 5%. Możliwa jest praca ciągła do 350 godzin, po której może być wymagane czyszczenie powierzchni wymiany za pomocą powietrza lub pary wodnej.

Babcock Wanson może zaoferować 5-letnią gwarancję na ekonomizery, ale pod warunkiem że konserwacja palnika i uzdatnianie wody zasilającej kocioł będą objęte umowami Babcock Wanson na konserwację i uzdatnianie wody.

Ekonomizer – Systemy Odzysku Ciepła

Typ ekonomiera Ekoniomizer spalin zamontowany na tylnej części kotła Ekonomizator spalin zamontowany w obudowie w tylnej części kotła Ekonomizer spalin wraz z wymiennikiem wody zasilającej Ekonimizer spalin wraz z wymiennikiem spaliny/woda/podgrzew powietrza do spalania
Warunki stosowania Tylko gaz ziemny Gaz ziemny / olej napędowy /do zastosowań mieszanych Należy instalowac w połączeniu z odgazowywaczem termicznym oraz tam, gdzie istnieje źródłozimnej wody, woda uzdatniana, a zwrot kondensatu <50% Proces z 85 do 90% powrotem kondensatu i produkcją pary większą niż 15 t/h
Wzrost sprawności 4 do 5% 5 do 6% 5 do 6% W zależności od warunków eksploatacji
Typowy zwrot z inwestycji * Mniej niż jeden rok Mniej niż jeden rok Mniej niż 3 lata Mniej niż 3 lata

* Wartości te są ściśle zależne od warunków pracy kotła.