Oszacowaliśmy sami nasze zapotrzebowanie na parę, ale Babcock Wanson i ich doświadczenie pozwoliło zweryfikwoać nasze obliczenia. W rzeczywistości, nieregularny charakter poboru pary byłby niemożliwy do spełnienia w ramach naszych istniejących specyfikacji. Firma Babcock Wanson była w stanie to zweryfikować, jak również zapewnić bardzo energooszczędne rozwiązanie z wieloma ulepszonymi funkcjami.