Znaczna redukcja emisji spalin zostanie osiągnięta, gdy latem 2010 r. zakończy się trwający obecnie program zmiany głównego paliwa do kotłów z oleju opałowego na gaz ziemny. Projekt ten o wartości 900 tys. funtów przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla dzięki wykorzystaniu mniejszej ilośći o około 15% energii, poprzez wyeliminowanie konieczności stosowania ciężkiego oleju opałowego. Nowa kotłownia będzie wykorzystywać gaz ziemny jako główne źródło paliwa.