Navinergy - Kotłownia połączona z siecią

Interfejs Navinergy umożliwia monitorowanie wydajności kotłowni.

Inteligentny, połączony z siecią interfejs Navinergy umożliwia monitorowanie wydajności kotłowni. To potężne urządzenie do nieprzerwanej optymalizacji wydajności energetycznej i wodnej w instalacjach.

Navinergy to produkt opracowany przez firmę Babcock Wanson we współpracy z firmą Energisme przy wykorzystaniu platformy do zarządzania danymi. Unikalny i innowacyjny system oparty na ciągłym monitoringu umożliwia naszym klientom nadzorowanie kotłowni z dowolnego urządzenia. Operator może monitorować pracę kotłowni na interfejsie kotła, na ekranie komputera bądź smartfona niemal w każdym zakątku świata. Dzięki temu systemowi firma Babcock Wanson oferuje usługi serwisowe z gwarancją bardzo wysokich osiągów.

Interfejs Navinergy obejmuje wszystkie komponenty potrzebne do nadzoru i obsługi kotłowni: kontrola, regulacja, nagrywanie, wizualizacja, komunikacja. Ta wyjątkowa modułowość sprawia, że to doskonałe narzędzie do przepisowego monitorowania, konserwacji i obsługi.

 

Platforma Navinergy archiwizuje dane terenowe, a następnie formatuje je i zapewnia do nich dostęp z dowolnego komputera. Mogą mieć one formę wykresu lub raportu. Platforma ma też funkcję alertów umożliwiających identyfikację odchyleń podczas pracy sprzętu. Wykresy można swobodnie personalizować, co umożliwia przeprowadzenie dogłębnej analizy działania kotła. Szczegółowe raporty można generować w dowolnym momencie. Okresowo są one też przesyłane do naszych użytkowników. Możliwe jest również subskrybowanie alertów, aby otrzymywać je drogą mailową zgodnie z ustawionymi poziomami.

Moduł eWater jest teraz integralną częścią platformy Navinergy i monitoruje jakość wody, aby zapobiec usterkom kotła. eWater umożliwia operatorowi określenie, czy jakość wody jest zgodna z zaleceniami naszych specjalistów, aby zapewnić jak najdłuższą żywotność urządzęń. Jeśli jakość nie jest wystarczająca, aplikacja proponuje działania naprawcze. W przypadku poważniejszych problemów można powiadomić specjalistę Babcock Wanson, aby podjął działania zmierzające ku rozwiązaniu problemu.

Szczegóły techniczne interfejsu Navinergy

 • Ekran dotykowy interfejsu użytkownika w połączeniu z nowoczesną grafiką, zapewnia przejrzystą wizualizację i archiwizację wszystkich zdarzeń przy kotle: trendy, alarmy, testy i konserwacje. Wizualizacje w interfejsie Navinergy na komputerze, tablecie lub smartfonie można tworzyć również zdalnie.
 • Kontroler do zarządzania testami powiązanymi z trybami obsługi służy również jako router komunikacyjny do zdalnej kontroli sprzętu (napęd, wyświetlacz itp.).
 • Parametry obsługi zapisywane są w sposób ciągły.
 • Łączność różnych urządzeń w kotłowni i samego kotła zapewniana jest przez sieć lokalną Modbus TCP.
 • Autonomiczne połączenie pokładowe przez modem GSM umożliwia zdalny dostęp, pomoc oraz transfer danych do platformy Navinergy.

Kluczowe funkcje platformy Navinergy

 • Archiwizacja i identyfikowalność danych
 • Interaktywna mapa przedstawiająca wszystkie urządzenia
 • Strony podsumowania z widgetami różnego typu i o różnych kształtach, aby monitorować wszystkie dane terenowe
 • Raporty oparte na danych z kotła, okresowo eksportowane i przesyłane
 • Alerty do identyfikacji nieprawidłowego działania sprzętu
 • Personalizacja poziomów alertów
 • Personalizacja kryteriów monitorowania i parametrów
 • Monitorowanie uzdatniania wody w module e-Water
 • Moduł tworzący listę działań do wykonania w kotłowni