Demineralizacja przez odwróconą osmozę

Standardowo: Przepływ permeatu od 600 do 10 000 litrów na godzinę
Indywidualnie: Dostosowane do wymagań zakładu

Demineralizacja BWO przez odwróconą osmozę to technologia oczyszczania wody wykorzystującą półselektywne membrany i ciśnienie zewnętrzne do odwrócenia naturalnego przepływu czystego rozpuszczalnika.

BWO zaprojektowano w celu skutecznego usuwania z wody wielu rodzajów rozpuszczonych i zawieszonych substancji, takich jak jony, cząsteczki, bakterie lub większe drobiny. Systemy te wykorzystują membrany o niskim zużyciu energii oraz zawierają w pełni zautomatyzowane urządzenia i konfigurowalny programowalny sterownik logiczny (PLC, Programmable Logic Controller) do zarządzania bezpieczeństwem i alarmami.

Firma Babcock Wanson opracowała całą gamę urządzeń do odwróconej osmozy, które zaspokajają i optymalizują potrzeby przemysłu. Standardowa seria zapewnia przepływ permeatu od 600 do 10 000 litrów na godzinę. Nasza specjalna oferta jest dostosowana do każdego zapotrzebowania.

Przemysłowe zastosowania BWO

 • Oczyszczanie wody procesowej – BWO można stosować do oczyszczania wody procesowej, np. w laboratoriach kosmetycznych itp.
 • Oczyszczanie wody zasilającej kocioł – BWO można również stosować do oczyszczania wody zasilającej kocioł. Oczyszczona woda produkowana przez BWO pozwala zmniejszyć objętość przedmuchu z kotła do około 1%, zapewniając tym samym prawidłową pracę instalacji wytwarzającej parę i minimalizując straty energii z procesu.

Wszechstronny i kompletny asortyment

 • System demineralizacji BWO przez odwróconą osmozę jest dostępny w wersji pionowej i poziomej w zależności od przepływu permeatu. Ta cecha zapewnia prostą i szybką instalację na miejscu.
 • Standardowy zakres przepływu od 600 l/godz. do 10 000 l/godz. oraz konkretny przepływ na żądanie.
 • Możliwość osiągnięcia przewodności permeatu poniżej 1 μS/cm.
 • Ofertę możemy dostosować do konkretnych potrzeb i minimalnych wymagań w zakresie powierzchni podłogi.

Bezpieczny i niezawodny sprzęt

 • Opcja automatycznego obejścia jednostki osmozy zapewnia najbezpieczniejszą obsługę procesu i produkcji pary.
 • BWO zapewnia odpowiednią jakość wody oraz spełnienie wszystkich innych specyficznych potrzeb klienta.
 • Znaczna poprawa ogólnego współczynnika energetycznego
 • Bardzo duży zwrot z inwestycji

Prosta konserwacja

 • BWO obejmuje mechanizm zabezpieczający membrany bez dodatkowych kosztów instalacji.
 • Zawory mieszające BWO pomagają oszczędzać na produktach do uzdatniania wody.

Troska o środowisko naturalne

 • Demineralizacja BWO przez odwróconą osmozę zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów, prostą konserwację i zgodność z normami środowiskowymi.
 • BWO ma niewielki wpływ na środowisko z powodu braku odczynników chemicznych.

Demineralizacja przez odwróconą osmozę

Model pionowy

TPC-B Model BWOV 600 BWOV 900 BWOV 1500 BWOV 2100 BWOV 3000 BWOV 4500 BWOV 5500
Szybkość przenikania w 15°C l/h 600 900 1500 2100 3000 4500 5500
Szybkość l/h 800 1200 2000 2800 4000 6000 7333
Szerokość mm 900 900 1700 1700 1500 1500 1500
Długość mm 560 560 560 560 1100 1100 1100
Wysokość mm 1500 1500 1700 1700 2100 2100 2100

Model poziomy

TPC-B Model BWOH 3000 BWOH 3500 BWOH 4500 BWOH 5500 BWOH 7500 BWOH 10000
Szybkość przenikania w 15°C l/h 3000 3500 4500 5500 7500 10000
Szybkość l/h 4000 4667 6000 7333 10000 13333
Szerokość mm 2600 3600 3600 3000 3000 3000
Długość mm 600 600 600 1000 1000 1000
Wysokość mm 1600 1600 1600 2100 2100 2100