MIXBLOC

Od 50 kW do 20 MW

Bezpośrednia nagrzewnica powietrza procesowego MIXBLOC dostarcza powietrze o wysokiej temperaturze – do 800°C w standardowej wersji – bez strat gazów spalinowych. Nagrzewnica MIXBLOC jako źródło powietrza do spalania może wykorzystywać przepływ powietrza procesowego lub niezależny wentylator powietrza do spalania. Palniki są zbudowane z wielu elementów „V”, montowanych w różnych konfiguracjach umożliwiających dopasowanie do zapotrzebowania na ciepło oraz do układu kanałów technologicznych.

Bezpośrednie nagrzewnice powietrza procesowego MIXBLOC – charakterystyka

  • Zasilane gazem ziemnym lub LPG
  • Możliwość montażu w małych przestrzeniach i dopasowania do istniejącej konfiguracji kanałów
  • Przepływ powietrza może wahać się w granicach 50 – 100% lub do 90% w przypadku zastosowania dedykowanego wentylatora powietrza do spalania
  • Regulacja modulacyjna umożliwia uzyskanie współczynnika skalowania do 20:1
  • Konstrukcja umożliwia pracę w poziomie lub pionie
  • Może pracować przed lub za wentylatorem powietrza procesowego – z nadciśnieniem lub podciśnieniem.